Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Sajtóközlemény /2023.05.10./ Árvízvédelmi biztonság növelése az Alsó-Tiszán

arvizi biztonsag projekt.JPG

Töltésfejlesztéssel növelik az árvízvédelmi biztonságot az Alsó-Tisza-völgyben. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 969,82 millió forint európai uniós támogatás segítségével olyan fejlesztés valósul meg, melynek eredményeképpen javul az érintett régió árvízvédelmi helyzete, csökken az árterek elöntésének veszélye, valamint az árvízvédekezési költségek is mérséklődnek.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által alkotott konzorcium valósítja meg az „Árvízi biztonság növelése az ATIVIZIG területén” című, KEHOP-1.4.0-15-2022-00031 azonosító számú európai uniós projektet. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás fő célja az árvízi biztonság növelése, ezzel együtt az árvízi kockázat csökkentése a Tisza-völgyben élő emberek és javaik, valamint az ipari-, gazdasági létesítmények és a projektterületen lévő mezőgazdasági területek védelme érdekében. Kiemelt fontosságú feladat továbbá az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és kezelés előmozdítása a térségben. A fejlesztés további célja az árvízi védekezési költségek csökkentése, a védett ártéri területek és egyedülálló természeti adottságaik megóvása. A projekt az árvízvédelmi öblözetben elhelyezkedő települések közül Sándorfalva, Baks, Pusztaszer, Ópusztaszer és Dóc településeket közvetlenül érinti.

A kivitelezés a tervezett műszaki ütemtervnek megfelelően történik. Folyamatban van a Tisza folyó jobb partján, összesen 9,3 kilométer hosszban a töltésfejlesztés és stabilizálás, padkaszivárgók beépítése, valamint a töltéskorona makadám szerkezetű burkolattal történő befedése, amely könnyebbé teszi majd az árvízvédelmi feladatok csapadékos időjárási körülmények közötti ellátását.

A kivitelezési munkák befejezés 2023 őszére várható.

A projekt a Kohéziós Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat által nyújtott, vissza nem térítendő, bruttó 969.824.424 forintos támogatásból valósul meg.

A projektről bővebb információt az arvizbiztonsagativizig.ovf.hu oldalon olvashatnak.