Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

Szervezeti, személyzeti adatok

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos neve:

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Székhelye:

6720 Szeged, Stefánia 4.

Postai címe:

6701 Szeged, Pf. 390.

Központi telefonszám:

+36-62/599-599 *

Fax:

+36-62/599-555

Honlap/web:

www.ativizig.hu/

Műszaki ügyelet elérhetősége:

+36-62/599-501

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai:

A szervezeti felépítés megtekinthető: ITT

A szervezeti egységek feladatait meghatározó Ügyrendi szabályzat megtekinthető: ITT

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége:

Az adatok megtekinthetők: ITT

 

 1. A szervezeten belüli illetékes központi ügyeleti vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend:

Igazgatóságunkon külön ügyfélszolgálat nem működik.

Ügyeletvezető: Barla Margit Enikő osztályvezető

Műszaki ügyeleti elérhetőségek:

Tel.:

+36-62/599-501

Fax.:

+36-62/423-840

Mobil:

+36-30/415-8100 (éjjel-nappal)

Tel. (porta):

+36-62/599-599

 

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Nem releváns

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:

Nem releváns

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

Nem releváns

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége, alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Nem releváns

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Nem releváns

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve:

Az Igazgatóság által alapított lap neve:

Vízpart Újság

A szerkesztő bizottság tagjai és szerkesztői:

Dr. Kozák Péter igazgató, Kovács Szilvia PR referens

A szerkesztőség elérhetőségei:

6720 Szeged, Stefánia 4., Tel.: 62/599-599, e-mail: vizpart(kukac)ativizig.hu

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:

előző állapot 1 évig archívumban tartása

Hivatalos neve:

Belügyminisztérium

Székhely:

1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Postai cím:

1903 Budapest, Pf.: 314.

Tel.:

+36-1/441-1000

Fax.:

+36-1/441-1437

Ügyfélszolgálat tel.:

+36-1/441-1138

Elektronikus levélcím:

ugyfelszolgalat(kukac)bm.gov.hu

Honlap:

www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium

Személyesen:

Budapest, V. ker. Nádor utca 2. szám

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 13.00-16.00 óra; Szerda: 9.00-12.00 óra, 13.00-16.00 óra

 

Hivatalos neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Székhelye:

1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

Postai címe:

1253 Budapest, Pf. 56

Központi telefonszám:

+36-1/225-4400 *

Fax:

+36-1/225-4400

Elektronikus levélcím:

ovf(kukac)ovf.hu

Honlap/web:

www.ovf.hu

Központi ügyelet elérhetősége:

+36-1/225-4447

Központi kárelhárítási ügyelet:

+36-80/204-240

Központi ügyelet faxszáma:

+36-1/201-2482

Központi kárelhárítási ügyelet e-mail címe:

omit(kukac)ovf.hu

Központi ügyelet elérhetősége:

0-24