Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 62 599 599

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az Á.H.tv. szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjei, a támogatás célja, összege, a támogatási program megvalósítási helye

Nem releváns.