Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Beszámoló a WaterCore projekt ötödik évközi találkozójáról

's-Hertogenbosch (Hollandia), 2012. március 27-30.
frissítve: 2012.07.02; Frank Szabolcs (PBO OV)
Provincie Noord Brabant
A vezető partner (Ministry of Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection of Hessen) együttműködve a holland projekt partnerrel (Province of North Brabant) közösen rendezte meg a WaterCore projekt ötödik, minden partnert magába tömörítő szakmai rendezvényét. A konferencián Frank Szabolcs, Lábdy Jenő, Fiala Károly és Borza Tibor mérnök kollegák vettek részt 2012. március 27-30. között.

A többnapos rendezvényen 14 partner szervezettől mintegy 38 vízgazdálkodási szakértő vett részt Európa 7 különböző országából. A helyszín a Hollandiában lévő North Brabant tartományi székhelye, azon belül a megyeszékhely Vízgazdálkodási Irodája volt.
A provincia székháza

A provincia székháza
 
A félidején túl tartó projektben Igazgatóságunk a szakmai műhelyek munkájában vállal szerepet illetve a projekt menedzsmentjét bonyolítja a vezető partnerrel együttműködve.

A rendezvény központi témái és főbb tapasztalatai a következők voltak:
A vezető partner a legutóbbi előrehaladási jelentés helyzetéről számolt be. A projekt kifizetési ütemezése eddig elmaradt a tervezettől.
Felix Helmich (Project officer, Province of North Brabant) a watercore projekt szakértője előadást tartott a mezőgazdasági vízfelhasználás fenntarthatósági és egyéb közgazdasági kérdéseivel kapcsolatosan. A vízfelhasználás mértékének csökkentése egy pontosabb vízmérleg egyensúly kidolgozása által lehetséges. Ezen belül a használt vizek felhasználásának mértékét kell növelni az öntözési célú ivóvíz készletek kiváltása érdekében. További lehetőség a felszíni/felszín alatti vizek helyszínen tartásában rejlik, tározók építésével csökkenteni szükséges az elfolyó vízmennyiséget. A talajvíz kapacitás nagyobb mérvű kihasználása is jelentőséggel bír a csökkenő csapadékmennyiség miatt.
A következő előadó – Maarten Verkerk – beszámolt a régióban megvalósított projektről (Deltaplan Dry Rural Areas), amely a Hollandia vidéki területein fellépő vízhiány elleni küzdelem céljait szolgálja. A projekt a vízgazdálkodásért felelős területi szerv, a regionális hatóság és a farmerek közötti együttműködést fejleszti az állami erdészet bevonásával.
Karla Niggebrugge beszámolójában kitért arra, hogy Hollandiában a téli időszakban vízfelesleg a nyári időszakban viszont vízhiány keletkezik. Ezen probléma feloldására a kereslet-kínálat közgazdasági törvényszerűségeit felhasználva – onnan új ötleteket merítve – három vízmérleg típus kidolgozását végezték el.
A délelőtti szekció utolsó előadójaként Martijn Groenendijk főmérnök (Water Brabant) számolt be a sós talajvíz felhasználás területén elért eredményeikről. A mélyebben fekvő talajvíztároló rétegekből való sós talajvíz kinyerése (sótalanítás) előtérbe került azokon a területeken, ahol a felszín közeli édesvíz tartalékok kimerülőben vannak, illetve veszélyeztetett helyzetbe kerültek a klímaváltozás hatására. Az eljárást egy tanulmányban dolgozták ki, amely világszerte mintaként szolgálhat e probléma megoldásárra.
A délután szekcióban terepi bejárásokra került sor, ahol megtekintettük a Heeswijk kastély környezetében található kisvízfolyások helyreállításának eredményeit. A XX. század erős urbanizációjának és fokozott mezőgazdasági területhasználatának köszönhetően az árvízi elöntések és magas talajvízállás káros következményeinek mérséklésére a kisvízfolyások „csatornázása” jelentette a megoldást Hollandiában, amely magával hozta a belvízi hajózás megteremtését és az árvizek gyors levezetését is. Ezen beavatkozások hátrányos következményei az aszályok gyakoriságának növekedésével megnövekedtek. A fenntartható vízgazdálkodás szempontjainak előtérbe kerülésével ezen vízfolyások ú.n.„restaurálása” is napirendre került. A folyómeder tározó kapacitásának növelésével, a víz helyszínen tartásával lehet a problémát feloldani. A meanderező vonalvezetés újbóli kialakítása a tájképre és a természeti értékekre is pozitív hatást gyakorolt.
Kis vízfolyások természet közeli állapotának helyreállítása

Kis vízfolyások természet közeli állapotának helyreállítása
 
A második napon terepi bejárásra került sor az Eftelingi szabadidő park „helophyte” típusú víztisztító telepén. A szabadidő park rengeteg látogatót vonz ugyanis a vízi környezet rendkívül gondos tervezési munka eredményeként lett kialakítva.
Víztisztítás speciális szűrőrendszeren keresztül

Víztisztítás speciális szűrőrendszeren keresztül
 
Ezt követően gyárlátogatásra voltunk hivatalosak a Coca Cola Dongeni telephelyén. A cola termékek 90%-a ivóvizet tartalmaz, s ez meghatározza nemcsak a termékek minőségét és a mennyiségét, hanem jelentős hatással van a környezetre is. A „waterfootprint” indikátor rávilágít a vízfelhasználás hatékonyságára a mezőgazdasági és ipari szférában, segítve ezzel az ivóvízkincs védelmét a különböző termékek előállítása során. A cola termékek előállításához átlagosan 70 liter édesvízre van szükség. Cél például az üdítőitalok esetében, hogy 2020-ra 1,2 liter vízre legyen csupán szükség 1 liter cola előállításához. Jelenleg 1,8 liter ez a mérőszám.
A Coca-Cola cég vízfelhasználása éves szinten

A Coca-Cola cég vízfelhasználása éves szinten
Fő cél a vízfelhasználás fenntarthatóságának elérése 2020-ig

Fő cél a vízfelhasználás fenntarthatóságának elérése 2020-ig
 
Végezetül megtekintettük az Oostelijke Langstraat nevezetű projekthelyszínt, ahol az egymástól út-vasút vonalak által elvágott vizes élőhelyek újbóli összekapcsolása valósult meg az elmúlt évek során.

Harmadik napon a négy tematikus munkacsoport ülésezett: Vízgazdálkodás hatékonyságának javítása a vízigény oldaláról nézve, az aszály menedzsment, a klímaváltozás hatása a vízgazdálkodásra, valamint a lakosság részvételének és tudatosságának erősítése az aszállyal és víztakarékossággal kapcsolatos témakörökben.
Döntés született a megszerzett tapasztalatok régióbeli átadásának tematikájáról (Regional Action Plan). A Regionális Akcióterv, azaz a Stratégiák Regionális Adaptációja a partnerek egyik fő feladata a watercore projekt keretein belül szerzett tapasztalatok felhasználása révén. Az elkészült stratégiai tanulmányt a honlapunkon magyar nyelven is közzé tesszük. Elkészítésének határideje 2012. május 31.
Elkészült az „E-learning module” demo verziója. Mindegyik modul feltöltése folyamatban van és minden partner nyelvén elérhető lesz.
e-learning modul-folyamatábra

e-learning modul-folyamatábra
 
Elkészült a „watercore survey” nevű külső adatbázis. Minden szakmai dokumentum, projekt leírás, intézmény és website elérhetőség került egy rendszerezett adatbázis alá. (www.watercore.eu)
A projekt honlapja

A projekt honlapja
 
A projekt következő konferenciája Bolognában (Olaszország) lesz 2012. novemberében.
Kapcsolódó dokumentumok:
FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ
(fotók: Fiala Károly)
WaterCore 5. találkozó ‘s-Hertogenbosch (Hollandia)
Powered by Flash Gallery
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240