Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
WATER CoRe konferencia

Zaragoza, 2010. április 25-27.
frissítve: 2011.01.04; Frank Szabolcs (PBO OV)
www.watercore.eu
Fenti címet adták annak az INTERREG IVC pályázati kiírásban indított nemzetközi projektnek, amelyben Hessen tartomány Környezetvédelmi, Energetikai és Mezőgazdasági Minisztériuma mint vezető partner vesz részt 13 partnerrel az oldalán. Az ATI-VIZIG mellett több ország regionális intézménye csatlakozott a kezdeményezéshez Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból, Hollandiából, és Romániából. A pályázat nyert és a támogatási szerződést a Wiesbaden-i vezető partner illetve az EU képviseletében a JTS (Joint Technical Secretariat) képviselője írta alá 2010. február 23-án. A projekt mintegy 2,5 millió EUR költségvetéssel gazdálkodhat 85 %-os ERDF támogatás mellett.

A projekt első, minden partnert érintő hivatalos találkozója, amelyet futball nyelven „kezdő rugásnak” hívnak (kick off meeting) 2010. április 25-27. között került megrendezésre a spanyolországi Zaragozában. A házigazda szerepét betöltő Aragon Környezetvédelmi Minisztérium (Ministry for Environment of the Government of Aragon ) által rendezett konferencia rendkívül jól szervezett és szakmailag is hasznos esemény volt.

A 7 országból delegált mintegy 40 szakember közel két napon keresztül tanácskozott az Európai Uniót is egyre súlyosabban érintő vízhiányról illetve aszálystratégiai kérdésekről.

A nem titkolt klimatikus változások, a globális felmelegedés, a szélsőséges időjárási elemek, amelyek egyre súlyosabb aszályokat okoznak fenyegetést jelentenek Európa lakosságára nézve. A szakértőknek valamint a politikai döntéshozóknak együtt kel működniük az vízhiány által előidézett veszélyeztettség csökkentése érdekében. Maga a konferencia helyszíne is jó példával szolgált, hiszen az Ebro folyó vízgyűjtője száraz, arid területen fekszik és a vízellátás megoldása sok gondot okoz a nyári időszakban.

A több napos rendezvényen a WATER CoRe partnerek elsőként bemutatták intézményeiket és szerepüket a projektben. Ezt követően az Aragon tartomány minisztere Alfredo Boné, a vezető partner képviselője és a partner intézmények vezetői – közöttük Dr. Dobi László igazgató - aláírásukkal szentesítették elkötelezettségüket a projekt céljai mellett. Megalakult a projekten belül a parlament szerepét betöltő ún. “presidium” és a végrehajásét felelős kormány a “steering committee”. Ez utóbbi szervezetben Igazgatóságunkat Dr. Kozák Péter képviseli.

A konferencia folytatásaként megalakult a három munkacsoport (working groups), amelyből az első a projekt management, a második a kommunikációs stratégia, s a harmadik a szakmai feladatok ellátásáért felel. Mindhárom csoport munkájában tevékeny szerepet kap Igazgatóságunk, de legfőképp a szakmai műhelyek munkájában vállaltunk sok szerepet. Ezen munkacsoportok az alábbi feladatok köré szerveződtek: WGA-vízgazdálkodás hatékonyságának javítása a vízigény oldaláról nézve, WGB-Aszály menedzsment, WGC-Klímaváltozás hatása a vízgazdálkodásra, WGD-Lakosság részvételének és tudatosságának erősítése az aszállyal és víztakarékossággal kapcsolatban.
Az Ebro folyó vízgyűjtője
Az Ebro folyó vízgyűjtője
 
Az együttműködés egyik végterméke az a ”best practice handbook” kiadvány lesz, amely konkrét gyakorlati példákon keresztül ad praktikus útmutatást a helyi illetve regionális szektorban működő szakemberek, intézmények részére. Az európai vízgazdálkodás különböző területein tevékenykedő szakembergárda által összeállított dokumentáció megvalósult, a gyakorlatból vett példaértékű projekteken alapul. Ezen ajánlások gyűjteménye “a legjobb ötletek” továbbadását, terjesztését tűzte ki célul európa különböző régiói között. A jelenleginél szorosabbra kell fűzni az aszálystratégiával foglalkozó szakemberek együttműködését, a “buying-selling” elv követése mellett át kell adni azt a tapasztalatot és tudást, amellyel rendelkezünk, de nem volt platform, ahol az együttműködés megvalósulhatott volna.

Erre teremt majd lehetőséget a WATER CoRe projekt website és “e-learning” modul, ahol a szakemberek és érdeklődők egyaránt tapasztalatot cserélhetnek egymással, s egyúttal jó alapot biztosít a jövőbeni sikeres és hasznos kooperációnak. A Dél-Alföldi régiót képviselő ATI-VIZIG már befejezett projektek tapasztalatait illetve az aszály kérdéskörével kapcsolatos tudományos eredményeit (pl. PAI) osztja meg az európai régió többi szereplőjével, s várakozással tekint az aszálystartégia kérdésével foglalkozó régiók gyakorlatának megismerése felé.
A konferencia résztvevői
A konferencia résztvevői
A WATER CoRe projekt partnerei
A WATER CoRe projekt partnerei
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240