Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Beszámoló a WaterCore projekt negyedik évközi konferenciájáról

Bukarest (Románia), 2011. október 05-07.
frissítve: 2012.01.23; Frank Szabolcs (senior expert)
A vezető partner (Ministry of Environment, Energy, Agriculture and Consumer Protection of Hessen) együttműködve a román projekt partnerrel a Kovászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökséggel (The Environmental Protection Agency Covasna - EPA Covasna) és a Román Környezetvédelmi Minisztérium (The Ministry of Environment and Forests - MEF) valamint a Nemzeti Meterológiai Szolgálat (The National Meteorological Administration - NMA) bevonásával közösen rendezte meg a WaterCore projekt negyedik, minden partnert magába tömörítő szakmai rendezvényét. A konferencián Frank Szabolcs, Lábdy Jenő és Fiala Károly mérnökök vettek részt 2011.október 05-07. között.

A National Meteorological Administration logója
A többnapos rendezvényen 14 partner szervezettől mintegy 35 vízgazdálkodási szakértő volt jelen Európa 7 különböző országából. A helyszín a bukaresti Nemzeti Meterológiai Szolgálat központja volt.

A félidejéhez elérkezett projektben Igazgatóságunk a szakmai műhelyek munkájában vállal szerepet illetve a projekt menedzsmentjét bonyolítja a vezető partnerrel együttműködve.


A rendezvény központi témái és eredményei a következők voltak:

A „Presidium Meeting” megtartotta ötödik ülését, ahol a legutóbb beadott előrehaladási jelentés helyzetéről hallhattunk információkat. Megvitattuk a projekt költségvetésének racionalizálását, a költségátcsoportosítások kérdését a partnerek és a vezető partner között. Megbeszéltük a 2012. évi munkatervet.

Henriette Faergemann asszony, (Team Coordinator, Water Scarcity & Droughts Team, European Commission) az EU aszályproblémáival foglalkozó szakértői csoport vezetője előadást tartott, amelyben bemutatta a klímaváltozás hatásait az EU mezőgazdasági és vízgazdálkodási tevékenységére vetítve. Több európai régióban a rendelkezésre álló vízkészlet és a fennálló vízigények egyensúlya felborult, vagy elérte azt a kritikus szintet, amely a készletek teljes kihasználtságát jelenti. A gazdasági-társadalmi igények növekedése mellett a klímaváltozás negatív hatásai is hozzájárulnak a vízhiány okozta gondok megsokszorozódásához. Az EU teljes vízfogyasztása 247 milliárd m3/év, amelynek további 16%-os növekedését prognosztizálják 2030-ig. Az aszályok gyakorisága és területi kiterjedése növekedett az elmúlt 30-40 évben. 33 db vízgyűjtőterület érintett a problémában az EU-n belül, amely több mint 100 millió lakost érint.
Veszélyeztetett vízgyűjtők Európában

Veszélyeztetett vízgyűjtők Európában
Vízhiánnyal és aszállyal súlytott területek Európában

Vízhiánnyal és aszállyal súlytott területek Európában
 
Előadásában ismertette az EU aszálystratégiai elképzeléseit, miszerint nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a víztakarékos öntözés, a nagyobb hatékonyságú vízfelhasználás, a tározás és az aszálymenedzsment területeire. Előadásában vázolta a vízhiány problematikája ellen létrehozott cselekvési tervet (Blueprint for Europe’s Waters). Ez a dokumentum először a politikai-jogszabályi környezetben tárja fel a hiányosságokat és tesz döntéshozói szinten megoldási javaslatot. Felméri a vízzel kapcsolatos társadalmi és ökológia igények változását, és adatokat gyűjt a műszaki és tudományos élet területéről. Elemzi és felhasználja a Vízgyűjtő Fejlesztési Tervek országonként lejelentett anyagait és felülvizsgálja az EU vízpolitikáját. Javaslatot tesz az integráció növelésére az energiaszektor, a mezőgazdaság, a regionális és kohéziós politika, a K+F és a közlekedési politika területein. Végezetül tartalmazni fogja a veszélyeztetett vízbázisok adatgyűjteményét. Kiemelte a szakmai együttműködés jelentőségét, hangsúlyozta a régiók közötti tudásmegosztás és tapasztalatcsere (tudásbázis) fontosságát, ezekre alapozva lehet a vízellátást és vízfogyasztást racionalizálni az EU vízpolitikáján belül. Hozzátette, hogy ezen célok eléréséhez a WaterCore projekt nagymértékben hozzájárul.

A délután szekció hallgatósága a disszeminációs feladatok teljesítéséről kapott ismertetőt. Felmérésre került a WaterCore partnerek nyilvánossággal kapcsolatos tevékenysége. Ismertették, hogy a projekt eredményeit eddig milyen egyéb EU-s projekteken belül sikerült bemutatni (pl.: ALP-WATER-SCARCE, AQUARIUS, REGIONS FOR SUSTAINABLE CHANGE RSD, COAST BEST, AQUA, WATERLOSS, AQUANET), illetve hány EU-s projekttel és szervezettel vettük fel a kapcsolatot (projektek pl.:EPRO, EUREREGION BALTIC, ASSEMBY OF EUROPEAN REGIONS – AER, R20 REGIONS OF CLIMATE ACTION, európai környezetvédelmi szervezet, ENCORE ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY). A WaterCore hírlevelek az ATI-VIZIG honlapján folyamatosan nyomon követhetők.
A napot azok a szakmai előadások zárták, amelyek a Román Meterológiai Szolgálat égisze alatt valósultak meg az aszálykezelés és klímaváltozás területén: MIDMURES project (http://midmures.meteoromania.ro/), CCWaters project (http://www.ccwaters.eu/), CLAVIER project (http://www.clavier-eu.org/), CECILA project (http://www.cecilia-eu.org/).

A második napon szakmai tanulmány útra került sor Caracal városban (Caracal Town Hall). Előadások hangzottak el az aszálykezelés kérdéskörében elért eredményekről a régióban és azon projektek bemutatására került sor, amelyeket sikeresen valósítottak meg a watercore román partnerei e tárgykörben. Terepi bemutató keretében szerezhettünk ismereteket arról, miként védekeznek az aszály káros hatásai ellen a térségben a növénytermesztés- és nemesítés területén, valamint a víztakarékos öntözési technológiák bevezetésével milyen eredményeket értek el a szántóföldi területeken.

A harmadik napon négy tematikus munkacsoport ülésezett: WGA-Vízgazdálkodás hatékonyságának javítása a vízigény oldaláról nézve, WGB-Aszály menedzsment, WGC-Klímaváltozás hatása a vízgazdálkodásra, WGD-Lakosság részvételének és tudatosságának erősítése az aszállyal és víztakarékossággal kapcsolatban.
További bilaterális kapcsolatok illetve „study visit” szakmai tanulmány utak szervezését végeztük a szakmai kapcsolatok szorosabbá tételének érdekében. Döntés született az eddig megszerzett tapasztalatok régióbeli átadásának szükségességéről.
Elkészült a távoktatási modul az ún.„E-learning module” végleges struktúrája. Az adatbázis alapokon működő program 7 modulból áll, amely az alábbi fejezetekre osztható: Vízhiány és aszály-bevezető rész, szakmai gyakorlat, gazdasági és pénzügyi intézkedések, aszály menedzsment, klímaváltozás, lakossági tájékoztatás, akció tervek. Mindegyik modulnak meg van a saját eszköztára és minden partner nyelvén elérhető lesz.

e-learning modul-bejelentkező ablak

e-learning modul-bejelentkező ablak

 
Elkészült a „watercore survey” nevű belső adatbázis próba verziója. 97 db szakmai dokumentum, 48 db projekt leírás, 32 db intézmény és hálózat és 20 db website elérhetőség került egy rendszerezett adatbázis alá.
Az adatbázis lekérdezés tematikája

Az adatbázis lekérdezés tematikája

Az adatbázisból történő lekérdezések tematikájának véglegesítése és az interneten való elérhetőség biztosítása a következő félév feladata lesz.

A Regionális Akcióterv, azaz a Stratégiák Regionális Adaptációja szintén a projekt célkitűzései közé tartozik. Minden partner kötelessége a WaterCore projekt keretein belül szerzett tapasztalatait továbbadni illetve a saját régióján belül terjeszteni azokat. Ezt a célt szolgálja egy – a különböző régiókra adoptált - akcióterv, amely gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül adja át a megszerzett tudást politikai-döntéshozói és szakmai szinten egyaránt. Az akcióterv tartalmazni fog minden partner régiójára vonatkozóan egy földrajzi-vízrajzi leírást, továbbá kiemeli a régió főbb „erősségeit-gyengeségeit” a vízgazdálkodás, az aszály és a klímaváltozás szemszögéből nézve. Ezen tényezők együttes figyelembe vétele mellett az akcióterv egyfajta megoldást kínál a problémákra a WaterCore projekt keretein belül megszerzett tudás – best practice - felhasználásával. A megoldási javaslatok között szerepelni fog a jövőre vonatkozó lehetőségek bemutatása is (pl.: uniós strukturális programok 2014-2020. között).

A regionális akcióterv felépítése

A regionális akcióterv felépítése

 


A projekt következő konferenciája Hollandiában lesz 2012. márciusában.


Kapcsolódó dokumentumok:
FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ
Powered by Flash Gallery
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240