Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
 
Belvízvédelmi csatornahálózat fejlesztése a Maros közös érdekeltségű vízgyűjtőjén
Development of the internal water system of common interest on the Muresel channel
MURESE – ROHU-224
frissítve: 2019.10.10; Frank Szabolcs
A projekt teljes költségvetése: 1.890.017,55 EUR
EU finanszírozás: 1.606.514,91 EUR
National Agency of Land Improvements költségvetése: 1.426.575,05 EUR
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság költségvetése: 463.442,50 EUR
Vezető partner: National Agency of Land Improvements (ANIF, Bukarest – Románia)
Projekt Partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG, Szeged - Magyarország)
Projekt kezdete: 2019.04.01
Projekt vége: 2021.09.30
A projekt rövid bemutatása
A projekt fő célja az Interreg V-A Románia-Magyarország Program beavatkozási területén (Csongrád megye, Arad megye) a klímaváltozással együtt járó vízgazdálkodási szélsőségekhez történő alkalmazkodás elősegítése. A kedvezőbb vízgazdálkodási feltételek megteremtésével (belvízvédelmi biztonság javításával) a térség népességmegtartó képességének növelését érhetjük el. A fejlesztésbe bevont csatornák a térségi vizeket vezetik el. Üzemelésük során a területi összegyülekezések időszakában talaj bemosódások történnek, amelyek az évek során káros, vízfolyás gátló akadályként növelik a belvízi kockázatokat, továbbá az iszapban akkumulálódott tápanyagok a vízi növényzet elburjánzását eredményezik, amely tovább csökkenti a csatornák vízszállító képességét. A mederanyagban esetenként káros biológiai folyamatok is elindulnak, amelyek kedvezőtlen hatással vannak a vízminőségre. Specifikus célként jelenik meg ezen káros folyamatok megfordítása és a vízminőség javítása az időszakos vízfolyásokon.

A projekt beavatkozási terület átnézeti térképe
A vezető partner, az ANIF a közös érdekeltségű határ menti területen, ezen belül az Arad megyében található „Murese” csatorna illetve az ún. „Összekötő” csatorna rekonstrukcióját fogja megvalósítani:
 • 25 db vízkormányzó műtárgy rekonstrukciója,
 • „Muresel” szivattyútelep felújítása
 • Csatorna rekonstrukció 32,7 km hosszon
 • 3 db csatornaőrház felújítása
A MURESE projekt magyar oldali célja a Maros folyó jobb partján elhelyezkedő belvízvédelmi öblözet kiemelkedő fontosságú főcsatornáinak rekonstrukciója (1.sz. ábra). A Battonya térségét érintő fejlesztések hatására javulni fognak a határt metsző vízfolyások vizeinek minőségi és mennyiségi paraméterei.


Vízpótlás provizórikus szivattyúval

Vízpótlás provizórikus szivattyúval
Ultrahangos áramlás mérő

Ultrahangos áramlás mérő
Tervezett beavatkozások a magyar oldalon:
 • Rekonstrukciós munkák a Cigányka-éri csatorna 0+000 – 4+090 km közötti szakaszán és a Battonya – Nagy csatorna 0+000 – 3+900 km szakaszán

  A projekt keretében rekonstrukcióra kijelölt Cigányka-éri csatorna 0+000 – 4+090 cskm közötti szakaszán az invazív növényzet eltávolítása és a csatorna folyásfenekén lévő jelentős mennyiségű káros iszap eltávolítása és a depónia rendezése van előirányozva. A Battonyai-Nagy csatorna 0+000 – 3+900 cskm közötti szakaszán szintén növényzet eltávolítási és iszapolási munkákat terveztünk.

 • Cigányka-éri szivattyúállás átépítése elektromos szivattyúteleppé

  Állandó esésnövelő átemelőtelep építésére kerül sor. Az elmúlt időszakban üzemeltetett mobil szivattyúk helyett (2.sz. kép) állandó üzemű szintszabályzott átemelő telep kerül kiépítésre. A szükséges 0,6 m3/s teljesítményt a beruházó aszimmetrikusan osztott teljesítménnyel 2 db szivattyúval szándékozik kiépíteni Cigányka-ér felvizi bögéjében.

 • Mederburkolat kiépítése Cigányka-éri csatorna 0+345 – 0+425 szelvények közötti szakaszán

  A Cigányka-éri csatorna 0+345 – 0+425 cskm szelvények között a csatornában áramló víz több helyen erodálta a jelenlegi földmedrű csatorna szelvényt. A további csatorna elfajulások megelőzése és a jelenlegi elfajulások korrigálása érdekében ezen a szakaszon RENO matracos mederburkolat kiépítését terveztük be.

 • Monitoring állomás építése a Cigányka-éri főcsatorna 0+395 cskm szelvényében

  A fixen beépített távjelző állomás vízállás, vízsebesség valamint vízminőségi paraméterek mérésére lesz alkalmas. A vízminőség védelem érdekében telepített napelemmel működtetett egység megfelel a legmodernebb elvárásoknak.

 • Hordozható vízhozammérő berendezés beszerzése

  1 db digitális ultrahangos áramlásmérő műszer került beszerzésre (3.sz. kép), amely a kívülről felcsatolható mérőfejek segítségével zavarvédett és nagy pontosságú mérést tesz lehetővé a csővezeték megbontása nélkül például szivattyútelepek nyomóvezetékei esetében.

 • Csatorna fenntartó eszközök beszerzése

  A fenntartási feladatok elősegítésére erőgépre szerelhető eszközök vásárlását tervezzük, úgy mint traktorra és kotrógémre szerelhető karos szárzúzók, kotrógépre szerelhető rotációs kasza, valamint traktorra szerelhető lengő kasza.


A projekt Battonya térségét érinti, ahol mintegy 38 000 ember él.

A "Belvízvédelmi csatornahálózat fejlesztése a Maros közös érdekeltségű vízgyűjtőjén” projekt az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg ( interreg-rohu.eu ), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállamtárs finanszírozásával. A program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez.

Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.


 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240