Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
 
Árvízi kockázatkezelés javítása a Maros folyón a határ menti területeken
Flood risk management improvement on the Mures river in the cross border area
FORMURES – ROHU-11
frissítve: 2018.07.31; NAGYSZÖLLŐSI Nóra (PR munkatárs)
A projekt teljes költségvetése: 2.685.559,00 EUR
EU finanszírozás: 2.282.725,15 EUR
Marosi Vízügyi Igazgatóság költségvetése: 1.931.287,00 EUR
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság költségvetése: 754.272,00 EUR
Vezető partner: Marosi Vízügyi Igazgatóság (ABAM, Marosvásárhely – Románia)
Projekt Partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Projekt kezdete: 2018.04.01
Projekt vége: 2022.05.31
A projekt rövid bemutatása
Az árvízi kockázat csökkentését célozza a projekt, melyet közösen valósít meg a Marosi Vízügyi Igazgatóság (ABAM, Románia), illetve a szegedi székhelyű Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG). Az Interrreg V-A Románia-Magyarország Program keretében a román és magyar oldalon egyaránt olyan beruházások valósulnak meg 2020 őszéig, melyek a Maros folyó közös érdekeltségű szakaszán növelik az árvízi biztonságot.

A vezető partner, a Marosi Vízügyi Igazgatóság a közös érdekeltségű határ menti területen, a Maros jobb partján lévő Aradhoz tartozó árvízvédelmi műtárgyak rekonstrukcióját fogja megvalósítani:
  • 2,345 kilométeres szakaszon árvízvédelmi fal rekonstrukció,
  • 0,225 kilométeren partvédelem
  • a román fél vezetésével kerül sor a meglévő vízügyi (hidrológiai és geoinformatikai) adatbázisok egyeztetésére, kiegészítésére és összehangolására,
  • valamint közös árvízi elöntési haváriatérképek készülnek a Maros folyó Makó-Nagylak közötti 21 kilométeres határszakaszára
  • eszközbeszerzések
A felújítandó árvízvédelmi fal Aradon

A felújítandó árvízvédelmi fal Aradon
Stabilizálandó partszakasz Aradon

Stabilizálandó partszakasz Aradon
A FORMURES projekt magyar oldali célja a Maros folyó magyarországi szakaszának jobb partján elhelyezkedő, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Makói szivattyútelep rekonstrukciója.
Előzmények
A Makói szivattyútelep a Körös-Tisza-Maros közi ártéri öblözet déli részén, a Maros folyó magyarországi szakaszának jobb partján helyezkedik el. A szivattyútelep mélyvezetésű nyomócsöve a 13+943 km szelvényben keresztezi a 11.07. számú Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz - magyar román közös érdekeltségű - elsőrendű árvízvédelmi töltését. A szivattyútelep működését tekintve kettős üzemű; nyomócsövén keresztül egyrészről a Makó és Maroslele környezetében összegyülekező belvizek Maros irányába történő átemelését végzi, másrészről pedig a Maros folyóból öntözővíz biztosítására is képes a mentett oldali mezőgazdasági területek felé. A szivattyútelep 1962-ben létesült, majd 1977-ben került korszerűsítésre. A szivattyútelep nyomócsöve, elzáró szerkezetei és gépészeti egységei a folyamatos fenntartás ellenére a koruknál fogva elavultak, nagyobb volumenű rekonstrukciójuk elengedhetetlen; jelen állapotukban jelentős árvízi kockázatot hordoznak.
A helyreállítás szükségessége
Az elmúlt évek felülvizsgálatai során feltárták a főbb problémákat. Az elmúlt árvízi védekezések alkalmával a nyomócső környezetében jelentős szivárgásokat tapasztaltak: a vízoldali elzáró szerkezet kezelőtornya és a csatlakozó bejáróhíd között jelentős, mintegy 5 cm nagyságú elmozdulás alakult ki, továbbá a mentett oldali terep a nyomócső mentén megsüllyedt. A nyomócső víztartási próbáját követően a dilatációk javítása a 2013. évi helyreállítás keretében megtörtént, emellett a nyomócsőre vízzáró anyagú bevonat készült, viszont ezen megoldások a nyomócső víztartási problémáját teljes mértékben nem oldották meg. A 2016. évi felülvizsgálatot követően a vízoldali zsiliptábla javítása és beszabályozása, valamint a nyomócső és a vízoldali kezelőtorony környezetében fellépő süllyedések mozgásvizsgálatát végezték.


A Makói szivattyútelep jelentette árvízi kockázat csökkentése érdekében, a projekt keretén belül a következő projektelemek megvalósítása történik:
  • a nyomócső teljes hosszon – 50 méter – történő rekonstrukciója, a vízzáróságának biztosítása céljából
  • a kontúrszivárgás kockázatának megszüntetése érdekében az árvízvédelmi töltés vízoldalán, vízzáró szivárgás gátló résfal létesítése 0,8 m-es vastagságban a nyomócsőtől oldalirányban számított 25-25 m hosszban kifuttatva, a küszöbszinttől a terepszintig emelve
  • a vízoldali elzáró szerkezet rekonstrukciója: a zsiliptábla cseréje, felhúzó szerkezetének felújítása
  • a vízoldali elzáró szerkezet kezelő tornyának megerősítése és a hozzá kapcsolódó bejáró híd csatlakozásánál levő repedés helyreállítása


Az árvízi biztonság növelését célzó projekt Makó és térségét érinti, ahol mintegy 140 ezer ember él.

A rekonstrukció alá kerülő Makói szivattyútelep

A rekonstrukció alá kerülő Makói szivattyútelep
A vízoldali elzáró szerkezet kezelőtornya

A vízoldali elzáró szerkezet kezelőtornya
A bejáróhíd repedése

A bejáróhíd repedése

frissítve: 2021.03.24; Frank Szabolcs
Törökkanizsa Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében egy újabb fejlesztés valósult meg a határ innenső oldalán. A projekt megindítást megelőző pályázat 2018-ban a DKMT euroregio szervezet által minőségi nívó díjban részesült.

A vezető partnerrel, a Maros-völgyi Vízügyi Igazgatósággal (ABAM) közösen kezdtük meg az „Árvízi kockázat csökkentése a Maros folyó határ menti szakaszán – ROHU11 FORMURES” elnevezésű projekt megvalósítását 2018 tavaszán. Az ATIVIZIG a Maros jobb partján húzódó közös érdekű árvízvédelmi szakasz egyik leromlott állapotban lévő töltéskeresztező műtárgyát vette górcső alá, s újította fel.

A Makói szivattyútelep mélyvezetésű nyomócsöve illetve elzáró szerkezetei koruknál fogva elavultak voltak, s árvízi kockázatot hordoztak. Ennek okán a nyomócső teljes töltés alatt húzódó 61 méteres szakaszát kicseréltük a vízzáróság biztosítása céljából. A vízoldali elzáró szerkezet rekonstrukciója a zsiliptábla cseréjéből, a felhúzó szerkezet felújításából, a vízoldali elzáró szerkezet kezelő tornyának átépítéséből tevődött össze.

A kivitelezés egy teljes évet ölelt fel. A műszaki átadás a sikeres nyomáspróbát követően 2020 szeptemberében megtörtént. A Makó és Maroslele települések környezetében összegyülekező belvizek Maros folyóba való átemelése, másrészt a folyóból történő öntözővíz szolgáltatás akadálytalanul zajlik.

Az elnyert támogatási összeg 754.272 EUR volt.
Építés közben:
Építés után:
 
Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
 
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240