Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Vízkárelhárítási Infrastruktúra Hálózatok fejlesztése a Maros magyarországi vízgyűjtőjén
frissítve: 2006.09.28; Frank Szabolcs (PBO OV)
Térségünk árvízvédelemi biztonságának növelése legfontosabb feladataink közé tartozik, ezért célunk a Maros magyarországi vízgyűjtőjén az árvízvédelmi biztonság növelését szolgáló tevékenységekhez szükséges állapotfelmérő technikai berendezések és a védelmi információk áramlását elősegítő eszközök beszerzése.

Az árvízvédelmi töltések és műtárgyaik állapotfelméréséhez, valamint az árvízvédelmi töltéseket és műtárgyakat érő káros árvízi jelenségek felméréséhez korszerű diagnosztikai műszerek beszerzését, továbbá a védekezési információk üzembiztos továbbításához és értékeléséhez szükséges eszközök beszerzését tervezzük.
A projekt keretében az alábbi eszközök kerültek eddig beszerzésre:
Thermo kamera:
Számos területen (gépészet, építészet, gyógyászat) alkalmazzák, mert
 • valós időben lehet elvégezni a vizsgálatokat,
 • érintés mentes a vizsgálat ( nem kell direkt kontaktus a mérendő tárggyal)
 • roncsolásmentes vizsgálati módszer
 • könnyen feltérképezhetőek és felismerhetők a termális rendellenességek
 • későbbi analízisre tárolhatók az adatok
 • részletes analízisre ad lehetőséget
 • pontos numerikus mérési értékeket kapunk.
A felsorolt előnyöket kívánjuk alkalmazni a vízügyi gyakorlatban is. Az igen sok területen jól hasznosítható technológiának ilyen irányú alkalmazhatóságát tekintve Igazgatóságunk élenjáró lehet. Célunk, hogy az egyéb területeken szerzett tapasztalatokat elsajátítva megfelelő módszert dolgozzunk ki és használjunk.

A felsorolt célok a vízügyi szolgálat munkáját hivatottak támogatni, könnyíteni. A megfelelő módszer használatával az árvízi biztonság növelhető azáltal, hogy az egymást követő termovíziós felvételek alkalmasak összehasonlításra, így a folyamatok trendje meghatározható, a szükséges lépések korábban megtehetők, még mielőtt a probléma vizuálisan is észlelhető. Ennek a technológiának az alkalmazása új ezen a szakterületen, így fontos, hogy a megfelelő ismeretet és tapasztalatot elsajátítsuk, amit később szakmai fórumokon tudunk továbbadni.
Védelmi információk megjelenítő rendszere:
A projekt során egy komplex védelmi információs rendszer beszerzését és telepítését végeztük el az ATI-VIZIG központi székházában.

A megjelenítő rendszer tartalmaz 2 db nagy átmérőjű plazma monitort az operatív irányítási tevékenység elősegítésére, így a központi védelemvezetés közvetlenül kap információkat a védekezésről.

Az érintett lakosság informálásának érdekében az ATI-VIZIG központi épületénél egy érintő képernyős tájékoztató terminált szereltünk fel.Webkamera a Tiszán:
Tisza alsó folyása
A Tisza szegedi szűkületének vizuális megfigyelésére létesítettünk egy webkamerát. A beruházás forrását PHARE CBC pályázat biztosította. A folyó kamerával történő megfigyelése nem újkeletű próbálkozás, de úgy tűnik a mi vállalkozásunk mégis úttörő vízügyi igazgatóságok között. Mint minden ilyen innováció ez is számos eddig nem felfedezett területet nyit meg a hidrológusok számára.

A kamera legfőbb lehetőségei az alábbiakban foglalhatók össze:
 • Jég megfigyelés.
 • Szennyeződések levonulásának megfigyelése.
 • Mederváltozás követése.
 • Vagyonvédelem (támfal megrongálása elleni védelem).
Ezen alkalmazási területeken eddig üzemszerűen nem használtak kamerát. Jelenleg a felvételek kiértékelése emberi beavatkozást igényel, célunk, hogy a felvételek kiértékelését automatizáljuk és a vizuális megfigyelést a távérzékelő eszközök teljes értékű tagjává tegyük.

A kamerával lehetőség nyílik különleges események, rendezvények Internetes közvetítésétre. Az Interneten is közzétett rendszeres képek öregbítik az Igazgatóság és a megvalósításban közreműködő Novotel Szeged hírnevét. Remélhetőleg jó közönségcsalogató lesz a festői panoráma Szeged számára és a város főutcájának új arcát tudjuk megmutatni az Internet használói számára.

A kamera elhelyezésére nagyon sok helyet végigjártunk a legalkalmasabb helyként a Novotel Szeged épülete kínálkozott. Sikerült a szálloda vezetésével megállapodást kötnünk, mely lehetővé tette az elhelyezést. A képeket egy videó szerveren rögzítjük, mely tárolja a kamera élőképét. A kiragadott képeket archiváljuk, és a vízállásokhoz hasonlóan visszakereshetővé tesszük. A kamerát távolról vezérelhetjük, de a beállított pályáról automatikusan is keletkeznek képek.
Hírközlési eszközök:
A pályázat keretén belül megvalósult beruházás:
 • A Szeged Irínyi J .u. 1. Sz. alatt üzemelő telefon alközpont cseréje Meridian1 Option11C típusúra, valamint kiegészítő digitális rendszerkészülékek szállítása.
 • A Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségen üzemelő Meridian St telefon alközpont cseréje Meridian1 Option11C típusúra, ISDN PBX-GSM adapter telepítése, valamint kiegészítő digitális rendszerkészülékek szállítása.
 • Szeged, Stefánia 4. telephelyen meglevő Meridian1 Option11C digitális telefon alközpont upgrade Rls.4.5 verzióra, Call Pilot 4.0 201i egységes üzenetkezelő rendszer telepítése, Optivity Telephony Management hálózatfelügyeleti rendszer telepítése, CASpro Enterprise v2.1 hálózatos hívásnaplózó és tarifikációs rendszer telepítése, ISDN PBX-GSM adapter telepítése.
 • CASpro xDRbox adatgyűjtő kliensek telepítése az ATI-VIZIG további 4 db alközpontjára.
A cserével a védelmi információáramlás biztonságossága a kívánatos szintre emelkedett. A távközlési kapcsolat a mai követelményeknek is megfelel, valamint lehetőséget biztosít a továbbfejlesztésére (pl. IP telefon).

A fenntartási költségek csökkenni fognak mind a javítási, mind a karbantartási feladatok szűkülése következtében.

Az üzemeltetési költségek csökkennek a korszerű díjszámláló, forgalomfigyelő rendszer telepítésével, mely segítségével a költséghatékonyabb felhasználás irányába terelhető a távbeszélő forgalom.

Munkaidő hatékonyabb kihasználás érhető el a tápéi felhasználók bekapcsolásával meglevő üzenetrögzítő rendszerbe.
Műtárgyvizsgáló diagnosztikai mérőkocsi:
A RICO EAB HIGHLANDER ® tipusú videokamerás műtárgyvizsgáló diagnosztikai mérőkocsi biztosítja, hogy a felülvizsgálati megállapításokhoz ne kelljen - sokszor a személyi biztonságot is veszélyeztető körülmények között - a műtárgyakba bemenni, hanem biztonságos és egészséges körülmények között a vizsgálatot végző személyek szabatos módszerekkel mérhessék fel a műtárgyakat, többek között a kis átmérőjük miatt üzemeltetőik által nehezen vagy egyáltalán nem járható csatorna szakaszokat is.

Az árvízvédelmi védvonalainkat és élővizeink medrét keresztező létesítmények felülvizsgálata során lehetővé válik a zsilipek megfelelő zárásának ellenőrzése. A digitalizált mérési eredmények a mérő egységgel video hálózaton való folyamatos kapcsolattartással támogatva teljeskörű helyszíni kiértékelést tesz lehetővé szakembereink számára.


A projekt 2006. szeptember 3.-án befejeződött.

Az összefoglaló kiadvány megtekinthető itt:  P D F 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240