Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
2003-as Magyar-Román Phare CBC Közös Kisprojektek Alap

MAGYAR-ROMÁN HATÁRVÍZI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE A MAROS-VÖLGYBEN
frissítve: 2007.01.16; Jenei Gábor
Projekt összefoglalása:
Fent nevezett projekt 2006. szeptember 27-én lezárult, szakmai teljesítése 100%-ban megvalósult. Pénzügyi és szakmai ellenőrzése a lebonyolító szervezet (VÁTI Kht.) 2006. december 21-i záró látogatásával befejeződött, dokumentumai elfogadásra kerültek.

A projekt célkitűzései maradéktalanul megvalósultak, az eredményeket Szervezetünk sikerrel hasznosítja.

A román társszervezetekkel és szakemberekkel való együttműködés kiszélesedését a projekt sikeres megvalósulása óta a megélénkült kapcsolatok, valamint a vízkárelhárítási rendszer hatékonyságát javító beruházást célzó közös Interreg III/A pályázat benyújtása igazolja. Szakembereink elkötelezettek az immár Uniós Románia minél gördülékenyebb felzárkóztatásában a VKI vízgazdálkodási előírásainak betartása és alkalmazása terén.
Célkitűzések:
  1. Környezetvédelem, vízgazdálkodás
  2. Intézményfejlesztés, intézményi együttműködés, tervezési és fejlesztési beruházások ösztönzése
  3. Humán erőforrás fejlesztés
Partnerünk: C.N. Apele Romane S.A. Directia Apelor Mures - Sistemul de Gospodarirea Apelor Arad

A projekt elsődleges célkitűzését a magyar-román határvízi kapcsolatok, és az intézményi együttműködés fejlesztése jelentette, a vízkárelhárításban résztvevő aradi és szegedi szakemberek speciális szakmai ismereteinek csereprogram keretében történő fejlesztése révén. A célkitűzés egyaránt szolgálja a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, valamint az intézményi együttműködés hatékonyságának növekedését - a humán erőforrás fejlesztésén keresztül.

A vízgazdálkodási kármegelőzést és -elhárítást szolgáló védelmi tervdokumentációk mai kor igényeinek megfelelő korszerű, digitális alapú feldolgozása nem csak az európai rendszerbe illeszthetőséget szolgálja megfelelően, de az ár- és belvízvédekezés gyakorlati munkáit is jelentősen megkönnyíti, magában foglalva a potenciális jövőbeni térinformatikai hasznosítási lehetőségeket. Az elkészült digitális térképi állományok felhasználásával korszerűsített Magyar-Román Árvízvédelmi Szabályzat térképi munkarészei felhasználhatók Magyarország EU adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez.

Magyarország alvízi elhelyezkedése különösen fontossá teszi a felvízi oldalon, azaz Romániában zajló hidrometeorológiai folyamatok aktuális ismeretét, ez csakis a határon túli szervezettel történő eredményes intézményi együttműködés keretében biztosítható. Ezért valósítottuk meg a román-magyar szakemberek közös tréningen való képzését egyrészt Romániában (2006. július 25. - 28. között), másrészt Magyarországon (2006. július 31 - aug. 3. között). A helyi sajátosságok ismeretében és a személyes találkozások kapcsán a szakemberek együttműködése érezhetően gördülékenyebbé, hatékonyabbá vált. A későbbi tükörprojekt megvalósításakor a román fél szakmai támogatást kap a saját védelmi dokumentációjának korszerűsítéséhez, amely által közvetett módon a magyar oldalon is hatékonyabbá válik a bel- és árvízvédekezés.
Megvalósult tevékenységek:
1. tevékenység:
Objektum Hossz [m]
Maros jobbparti védtöltés 0+000-47+266 tkm szelvények között 47 266
Maros balparti védtöltés 0+000-28+640 tkm szelvények között 28 640
Élővíz csatorna jobbparti töltése 5 055
Kamara-töltés 9 800
a Magyar-Román Árvízvédekezési Szabályzat rajzi mellékleteinek korszerűsítése - összhangban a Magyar-Román Vízügyi Műszaki Vegyesbizottság XIV. ülésszakán született megállapodással

A tevékenység eredményeként terepi mérésekkel aktualizáltuk a szabályzatok hatálya alá tartozó árvízvédelmi töltések, határ menti lokalizációs töltések hossz-szelvényeit. A munkálatok az alábbi objektumokat érintették:

A hidraulikai modellezésen alapuló árvízvédelmi előrejelzések pontosságának javítása érdekében a Maros folyó /22 km/ Államhatárt érintő szakaszának keresztszelvényeit 1000 m-enként mértük fel.

A korábbi térképanyag helyett digitalizált 1:100000 méretarányú nyilvántartási térképeket állítottunk elő.

A munka eredményeként digitálisan feldolgozott mérési adatok állnak rendelkezésre, melyek felhasználásával a szabályzat korszerűsítésre került.

A feldolgozott mérési eredmények és az előállított térképek birtokában aktualizáltuk és korszerűsítettük az Árvízvédekezési Szabályzat következő mellékleteit:
3./a nyilvántartási adatok
4-5. mellékletek: helyszínrajzok
6. hossz-szelvények
7-8. mellékletek: árvízvédelmi szükségtározók és lokalizációs töltések adatai
Az elkészült tervet 2006. szeptember 25-én nyilvános workshop keretében mutattuk be partnereink, valamint a célterületen árvízvédekezésben érintett szervezetek számára.
2. tevékenység:
Vízkárelhárítási szakemberek csereprogramja. Ezen tevékenység a Magyar és a Román Fél 8-8 fő vízkárelhárítási szakemberéből álló delegációjának egymás székhelyén (Szeged és Arad) illetve a közös érdekű szakaszon lebonyolításra kerülő 4-4 nap időtartamú tapasztalatszerzését tartalmazta. Az egymás munkakörnyezetében eltöltött 4-4 nap során a kedvezményezett szakemberek megismerkedtek az adott intézmény helyi sajátosságaival, a vízrendszer jellemzőivel, a vízkárelhárítás irányításának helyi módjaival.
 
Betekintést nyerhettek a vízkárelhárítással összefüggő adatok gyűjtésének, dokumentálásának, hasznosításának folyamatába, tökéletesíthették szaknyelvi ismereteiket, valamint módjuk nyílt személyes kapcsolataik elmélyítésére. Mindezek előnyösen szolgálták a társintézmények együttműködését, amelynek bizonyítéka az azóta együttműködésben benyújtott két Interreg III/A projektötlet, amelyek - beruházási projektként - már az operatív együttműködés fázisát vetítik előre.
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240