Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Élőhely rekonstrukciós munkálatok a Száraz-ér mentén

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0017

frissítve: 2015.07.20; Versegi László (projektmenedzser)
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
titkarsag@ativizig.hu
 
Közreműködő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1011 Budapest, Fő utca 44-50. Tel.: +36-1-795-1700
 
Projektmenedzsment: Versegi László projektmenedzser ATIVIZIG
Antal Jánosné, projekt ügyintéző ATIVIZIG
Frank Szabolcs Beruházási és Vagyonkezelési Osztály osztályvezető, pályázati ügyintéző ATIVIZIG
Rácz Szabó Gabriella pénzügyi terület felelőse ATIVIZIG
Vidács Lívia ökológiai szakértő ATIVIZIG
Barla Enikő generál műszaki szakértő ATIVIZIG

Elérhetőség: +36 62/599-599
 
A projektet az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság és Tótkomlós Város Önkormányzata által alkotott konzorcium valósította meg.

A beruházás Ambrózfalva, Nagyér, Csanádalberti és Tótkomlós települések közigazgatási területeit érintette. A fejlesztés a vízfolyás Királyhegyesi Száraz-ér és a Sámson-Apátfalvi Száraz-ér szakaszait célozta.
A Száraz-ér víztere és parti sávja vizes, mezofil és száraz élőhelyeinek változatos mozaikja és diverz élővilága jelentős természeti értéket képvisel. Ezeket a természeti értékeket azonban az utóbbi évtizedekben egyre több tényező veszélyezteti.


A beruházást megelőző pályázatban három fő megoldandó probléma került azonosításra:
  • A Száraz-ér vízterének ökológiai instabilitása, az időszakosan rossz biológiai vízminőség
  • A vízvisszatartás a megfelelő vízi ökoszisztémák kialakulásához nem volt megoldott
  • A természetes vízi vagy vízhez kötött élőhelyek mennyiségi és minőségi leromlása volt megfigyelhető.
A Száraz-ér ökológiai állapotának javításához, természetes életközösségeinek, a védett fajok állományainak fenntartásához a legfontosabb feladat a víztér öntisztuló folyamatainak segítése és a természetes vizes élőhelyek rehabilitációja volt.

Az élőhely-helyreállítási (rekonstrukciós, revitalizációs) fejlesztés célja volt a további kiszáradás megakadályozása, vízvisszatartás megvalósítása, az idegenhonos növények további terjedésének megakadályozása, a már meglévő állományok irtása, ezáltal a természetes, őshonos növény- és állatfajok védelme. További törekvés volt, hogy az utóbbi évek során kiszorított őshonos fajok számára a korábbi kedvező feltételek visszaállítástuk, élőhelyük védelmét biztosítsuk, tehát összességében a természetvédelmileg kedvező szukcessziós folyamatok felerősítése. A projektben kitűzött cél volt az is, hogy a Száraz-ér védelem alatt álló területén a vizes élőhely-rekonstrukciókkal és fejlesztésekkel együtt környezettudatosságot növelő bemutató-szemléltető-oktató eszközrendszer is kiépüljön.


A célok megvalósítása érdekében a kedvezményezett a következőket valósította meg:
  • Ökológiai víztározók kerültek kialakításra (a vízvisszatartás érdekében) Tótkomlós belterületén két, külterületén pedig egy helyszínen (három helyszínen összesen négy tározó). A tározók teljes területe 25 ha, az össz.víztározó kapacitás 150 ezer m3,
  • Tiltó műtárgy beépítése történt a Királyhegyesi Száraz-éri szakaszon, amely zárásával 2 m-es vízszint duzzasztható,
  • Csatorna mederrendezés valósult meg 16 km hosszban a Királyhegyesi Száraz-éren, melynek célja a tájidegen fajok eltávolítása és a kedvezőbb mederállapot kialakítása volt,
  • 960 db -tájra jellemző - őshonos fa- és cserjefajok telepítése történt,
  • Idegenhonos fás szárú növényfajok eltávolításra kerültek,
  • 1500 m hosszú tanösvény lett kialakítva 7 db bemutató tábla és 1 db megfigyelő torony elhelyezésével,
  • Monitoring eszközök (pl. távcső, terepi laptop, különböző mérőeszközök) kerültek beszerzésre.
Fotódokumentáció
Nyitó rendezvény

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Lakossági fórum
Munkakezdés előtt
Kivitelezés
Kivitelezés
Kivitelezés
Kivitelezés
Záró rendezvényA projekt fizikai kivitelezésének időtartama: 2014.03.19 – 2015.07.31.

A projekt bruttó összköltsége 492.514.577.- Ft. A támogatás mértéke 100 %.

A KEOP 3.1.2./2F/09-11-2012-0017 azonosítószámú ,,Élőhely rekonstrukciós munkálatok a Száraz- ér mentén” tárgyú projekt során megfogalmazott célkitűzéseket az ATIVIZG Tótkomlós Önkormányzatának támogatásával teljes mértékben megvalósította. A rekonstruált, csapadékvíz visszatartásra kijelölt területeket, tározókat azonnal birtokba vették az őshonos madár- és állatfajok. A korszerű vízkormányzó műtárgyaknak köszönhetően a víz áramoltatása a tározó terekben a vízállástól és a vízutánpótlástól függően könnyen megoldható. Megfigyelésüket megkönnyítik a beszerzett korszerű eszközök, madárlesek. A projekt során kialakításra került tanösvény lehetőséget ad a természetbarátoknak arra, hogy megismerjék az adott vizes élőhelyre jellemző növény- és állatvilágot. A kihelyezett információs táblákat követve bővebb ismereteket szerezhetnek a hajdani csanádi táj jellegzetességeiről.

A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg.
Sajtómegjelenések:
Kapcsolódó anyagok:
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240