Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Környezetbarát vízgazdálkodás sík területen
Environmentally friendly water management in plain areas (eWAM) - HUSRB/1203/121/237
frissítve: 2014.07.28; Priváczkiné Hajdu Zsuzsanna (projektmenedzser)
A Dél-Alföld két hasonló jellegű vízfolyása a szerb és a magyar oldalon kiválasztott mintaterület csatornája. A szerb oldalon a Jegricka folyó, a magyar oldalon a Kurca-főcsatorna hasonló körülmények között lévő vízfolyások. A környező mezőgazdasági művelésű és lakott területekről folyamatos tápanyag-terhelést kapnak, mely feliszapolódást okoz és a vízminőség romlásához vezet. Egyúttal az utóbbi időszak környezetvédelmi szempontú elvárásai jelentősen megszigorodtak.
Vezető partner: Vode Vojvodine (Újvidék)
Projekt költségvetése: 598.624,60 EUR
EU finanszírozás: 508.830,91 EUR
Önerő: 76.324,64 EUR
Vode Vojvodine összes ktsg: 234.277 EUR
Projekt Partnerek: ATI-VIZIG (Szeged) 296.920,6 EUR
Fő projektelem: Szentes térségi főcsatorna (Kurca-főcsatorna) kotrása+tervezése, monitoring és eredmények kiértékelése, monitoring eszközök (multiparaméteres szonda: ph, vezetőképesség, oldott oxig) és terepi notebook beszerzése, belvízi témájú kerekasztal-beszélgetés
  FEP (Újvidék) 67.427 EUR
(European Affairs Fund – „Európai Ügyek Alapítvány”) felelős szerb oldalon a Jegricka folyó monitoringért, a web-oldalért, eszközök (laptop, nyomtató,stb.) beszerzéséért.
Projekt kezdete: 2013.02.01
Projekt vége: 2014.07.31
A projekt általános célja volt, hogy fokozza a hasonló természeti adottságok kapcsán a vízgazdálkodásban az együttműködést a Vajdasági Autonóm Tartomány és Csongrád megye területein.

A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósult projekt a felek közötti kooperációs együttműködésen alapult.


A projekt keretében elvégzett főbb tevékenységek:
  • A szerb oldalon a Jegricka folyó 44+015-37+892 km szelvényei közötti kotrási munkálatok, a munkálatok előtt, közben és után monitoring (vízminőség és biológiai), és az eredmények kiértékelése történt meg.
  • A magyar oldalon a Kurca-főcsatorna 1+857-4+750 km szelvényei közötti kotrási munkálatok elvégzése, előtte, közben és utána monitoring (vízminőség és biológiai), majd az eredmények kiértékelése valósult meg.
  • A területi bejárások és kerek-asztalbeszélgetések során a szakemberek tapasztalatcseréjére is nagy hangsúlyt fektettünk. Az EU Víz-keretirányelvének mentén végrehajtott teljes-körű monitoring alapján a beavatkozások összehasonlító-kiértékelése is megtörtént.
  • Weboldal létrehozása a közös eredmények bemutatására: www.ewamcbc.org
A megvalósult projekt a fenntartható és biztonságos környezet, valamint eredményes belvízkár-megelőzés és a vízkészletek megújulását segíti elő a szerb-magyar határ menti régióban.

Célcsoportok voltak: mezőgazdasági termelők, a belvízzel veszélyeztetett terület lakossága, vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek, turisztikai intézmények.

ATI-VIZIG főbb tevékenységeinek költségelemei: Összesen: 296.920,6 EUR
  • Kurca-főcsatorna 1+857-4+750 km szelvényei kotrási munkálatok 210.000 EUR
  • Előtte, közben és utána monitoring (vízminőség és biológiai) eredmények kiértékelése, szerb eredményekkel és hatásokkal összevetése 35.000 EUR
  • Eszközbeszerzés: sokparaméteres szonda beszerzése 1.950 EUR
  • Terepi mérésekre alkalmas laptop beszerzése 1.200 EUR
  • Egy alkalommal kerekasztal megbeszélés
  • Szakértői találkozások a szerb partnerrel a kotrási munkálatok és monitoring tevékenyég kapcsán.
 
 
EWAM sajtótájékoztató 2013.09.20

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kerekasztal megbeszélés 2014.01.15
Záró rendezvény 2014.07.09
Kapcsolódó dokumentumok:
Sajtómegjelenések:
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240