Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
HUSEFLOOD - HUSRB/0901/121/087/02
frissítve: 2011.10.25; Frank Szabolcs (PBO OV)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok szerteágazó feladatkörének markáns eleme a különböző szervezeti- és szakterületi projektfejlesztő (projekt előkészítés, pályázatírás és kapcsolódó tevékenységek, beleértve a mérnöki és egyéb műszaki munkákat) és bonyolítói (közbeszerzés, menedzsment, audit és egyéb jogi tevékenységek) feladatok. Ezeknek egy kisebb részét - kapacitásuk mértékéig - az igazgatóságok szervezeti egységein belül végzik el, a nagyobbik fennmaradó részét pedig az egyes projekten belül, feladatonként, közbeszerezés útján teljesítik, mely tetemes adminisztratív terhet jelent az intézmények számára.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi tendencia alapján 2015-ig az Igazgatóságok pályázati portfoliója egyre növekszik, az általuk kezelt projektállomány is bővül, több esetben milliárd forint feletti költségvetésekkel, ahol a projektek adminisztrációjában kiemelten fontos az átláthatóság és a megfelelő szakmaiság a sikeres elszámolásokhoz és szabályos beszerzésekhez.

A projekteket a fenntarthatóság jegyében lehet megvalósítani, a fenntarthatósághoz vezető út pedig a megfelelő stratégiai tervezésben rejlik.

Ebben az IPA projektben az ATIKÖVÖZIG olyan tanulmányokat készített el (a szükséges finanszírozási források felmérésével), amelyek egyértelmű választ adnak arra, hogy milyen szakterületeken milyen fejlesztéseket képes az intézmény végrehajtani. A tanulmányok kiterjednek a szükségletek alapos felmérésére, a reális igényekkel alátámasztott EU-konform projektek meghatározására, a projektek finanszírozási térképére elérhető hazai és EU-s források esetén és a projektek megvalósításának időütemezésére. A tanulmányok keretén belül projektportfólió, illetve 2024-ig előremutató stratégia készül a meglévő stratégiai dokumentációk, tanulmányok feldolgozása révén. A célok a részletes és szakterületenként lebontott igényfelmérések, interjúk és összegyűjtött projektötletek alapján fogalmazódtak meg.
1. Fejlesztési stratégia 2010-2024
  • víziók, célok, prioritások és beavatkozási területek
  • nemzeti, nemzeti társfinanszírozású EU-s és központi EU-s finanszírozási forrásokat tartalmazó finanszírozási térkép készítése
  • nemzeti és nemzetközi partnerségek (horizontális és vertikális) elemzése
  • ütemterv
2. Fejlesztési és beruházási projektportfolió 2010-2015
  • lezárt és futó beruházások elemzése
  • új integrált projektek generálása, partnerségi, finanszírozási elemzéssel, konkrét finanszírozási források bemutatásával
  • ütemterv a megvalósításhoz
3. Alsó-Tisza vidéki turisztikai stratégia 2010-2015
  • marketing analízis
  • turisztikai termékek kialakítása
  • ingatlanok turisztikai célú felhasználásának elemzése


A stratégiai dokumentációcsomag szintén fontos részét képezi az a munkaanyag, amelyben Igazgatóságunk számára elérhető közvetlen menedzsment alá tartozó EU-s fejlesztési források térképe található. A forrástérkép elkészítése során a szakértők az összes elérhető finanszírozási programot figyelembe vették, majd egy olyan szűrt kimutatást készítettek, melyben Igazgatóságunk területi elhelyezkedéséből, vagy tevékenységéből fakadóan pályázatot nyújthat be önállóan, illetve nemzetközi partnerség keretein belül. A határmenti (HURO ETC 2007-2013, HUSRB IPA 2007-2013) a transznacionális és interregionális (Southeast Europe, Central Europe, INTERREG IV C) és a közvetlen menedzsment alá tartozó (Life+) finanszírozási programok közül mindegyik tartalmaz olyan beavatkozási területet, melyek a projektportfolióban szereplő projektek finanszírozását lehetővé teszik a megfelelő előkészítő munka mentén. Igazgatóságunk a korábbi években már több ilyen programban folytatott le és zárt sikeresen projekteket.

Fentieken kívül Igazgatóságunk tanulmányutat is szervezett szakértői számára a projekt keretein belül. Az utazás célpontja Brüsszel és Luxemburg volt, ahol a környezetvédelemmel és vízgazdálkodással kapcsolatos közvetlen EU-s finanszírozású programokat kezelő intézményekkel egyeztettünk a stratégiailag fontos projektek finanszírozásával kapcsolatosan, valamint meglátogattuk egyik EU-s társintézményünket tudás és tapasztalatcsere érdekében.
Kapcsolódó honlapok
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240