Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése

Water supply and water-infrastructure development in the boundary catchment areas (WASIDCA) - HUSRB/1601/11/0004
A projekt teljes költségvetése: 6.980.607,96 EUR
EU finanszírozás: 5.933.516,76 EUR
Magyar Állam által nyújtott támogatás: 628.443,60 EUR
Önerő (SRB): 418.647,60 EUR
Vezető partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Projekt Partnerek: Magyar Kanizsa Önkormányzata (Szerbia)
Vajdasági Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkárság (Szerbia)
Projekt kezdete: 2017.06.01
Projekt vége: 2021.05.31
A projekt rövid bemutatása
A projekt célkitűzése a vízgazdálkodás javítása Magyarország vízhiánnyal egyik leginkább sújtott térségében, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ország D-i területén. A térségben alapvető fontosságú a felszíni vízkészletre alapozott vízpótlás megteremtése, hiszen jelenleg a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására, gyakori a vízhiány. Emellett a rövid idejű, nagy mennyiségű csapadék következményeként komoly belvízi, vízelvezetési problémák is fellépnek.

A csapadékszegény időjárás esetén a projekt által érintett területekre vizet kell eljuttatni. A tervezett beavatkozás a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva kívánja megoldani a térség felszíni vízpótlását. A kiépített infrastruktúra a vízpótlás mellett, vízvisszatartásra és vízelvezetésre is alkalmas.

A projektben előirányzott vízpótlási útvonal egy több évtizede meglévő kettősműködésű vízpótló rendszer továbbfejlesztése. A Tisza folyóból meglévő vízkivételi művön emeljük be a folyóvizet az Algyői-főcsatornába. Az ATIVIZIG korábbi EU forrásokból megépítette a Dorozsmai és a Domaszéki közbenső szivattyútelepeket, majd a 2014-2015-ös időszakban Mórahalom város Önkormányzata szintén EU forrásból megvalósította a homokháti vízpótlás nyomvonalának 17+003-18+800 km szelvényei közé eső munkaelemeit. Így a jelenleg megtervezett vízpótló nyomvonal az első 18,80 km-es szakaszán már működőképes vízpótlási útvonal folytatása.
Főbb projektelemek:
  • A vízpótlási nyomvonal 18+800-19+331 km szelvényei közötti szakaszán, a Domaszéki főcsatorna nyomvonalával párhuzamosan DN 900 HOBAS nyomócső építése.
  • A korábban megépült Domaszéki szivattyútelepen szivattyúk beépítése.
  • A Domaszéki-főcsatorna kettős működésűvé való alakítása a 19+331-20+580 km szelvények között 50 cm mélységű felújítási kotrással.
  • A vízszállítási útvonal 20+445 km szelvényében beépítésre kerül egy 1,50x1,50 m méretű keretelemes műtárgy.
  • A 20+580-23+996 km szelvények közötti szakaszon a Domaszéki főcsatorna kettős működésűvé alakítása szükséges kotrás és töltésépítés útján.
  • Az Ivánszéki (20+580 km) szivattyútelep és a Lódri (23+996 km) nyomásközpont megépítése.
  • Aszály monitoring hálózat kiépítése 32 db állomással.
  • 1 db csatorna fenntartó kotrógép és tartozékok beszerzése.
  • Környezeti állapot tanulmány készítése.
A többlet vízkészlet egyrészt a lakosok megélhetési feltételeinek javulását, másrészt a térség biodiverzitásának fokozódását, a vizes élőhelyi ökoszisztémák életfeltételeinek javulását eredményezi. A tervezett beavatkozások elsődleges célja, hogy megteremtsék a vízvezetés lehetőségét a célterület vízellátásának biztosítása érdekében. További cél, hogy a térség gazdálkodói számára kiszámíthatóbbá váljon a szabályozott vízpótlás a mezőgazdasági területeken.
A fejlesztéssel érintett települések az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:
A tervezési terület az ATIVIZIG Algyői belvízrendszerét érinti, mely a Tisza folyó jobb partján fekszik, és nagyobb részben Csongrád megyét, kisebb részben Bács-Kiskun megyét érinti.
Csongrád megyében érintett települések: Balástya, Bordány, Csengele, Dóc, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztamérges, Rúzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, Zsombó, valamint Szeged. Ezek közül összesen 1417 hektárnyi belterület van a belvízrendszerben.
Bács-Kiskun megyében érintett települések: Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Kiskunmajsa, Kömpöc, Szank, Zsana és Kiskunhalas. Ezek közül összesen 697 hektár belterület fekszik a belvízrendszerben.
Mindösszesen 28.000 fő él belterületen, 6.000 fő pedig külterületen.
Fényképek
Projektnyitó rendezvény 2017.11.30. Szeged
Workshop 2018.05.08. Szeged
Projekt értekezlet 2018.11.08 Szeged
Projektértekezlet 2020.02.27. Szeged
Kivitelezés előtt a magyar oldal_fotók
Kivitelezés alatt a Magyar oldal
Kivitelezés a Magyar oldalon
2020. január
A homokháti kistérség kiszámítható és fenntartható fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a felszíni vízkészletek megtartásán túlmutatóan a hozzáférhető folyami vízkészletekre alapozva további hasznosítható vízkészletek kerüljenek a célterületre.
Az építési szerződés 2019.01.31-én került aláírásra. A kivitelező haladéktalanul megkezdte a kiviteli tervek elkészítését. A tervcsomagok minden egyes projektelemre elkészültek a 2019. évben, így az építési munkálatok is megkezdődtek az év végén.
Az első munkafázis a 18+800 – 23+996 km szelvények között létesítendő ún. HOBAS nyomóvezeték kiépítése, amely nyomócső a Domaszéki-főcsatorna nyomvonalát követi s a föld alatt mintegy 2,0 méteres mélységben került lefektetésre. A cső átmérője 900 mm. A cső megépítése sikeres nyomáspróbával zárult le.
2020. április
Jelenleg nyomóvezeték fektetése zajlik, az ún. vákuumkutak fúrása és a kollektor csövek telepítését folyamatosan végzi a kivitelező, amely eddig kb. 450 méteren készült el.
A nyomóvezeték végén betervezett vízszintszabályozó és csillapító akna építése előkészítés alatt van. A Domaszéki-főcsatorna rézsűjében lévő tuskók eltávolítása megkezdődött, illetve a jobb part megközelítéséhez szükséges favágások is folyamatban vannak.
A tervezett Ivánszéki szivattyútelephez a hálózatfejlesztés kiépítése is zajlik. A töltés építéséhez szükséges anyagokat folyamatosan szállítják a depóba. A főcsatorna 22+900-23+996 cskm szelvényei között elkezdődött a csatorna kotrása, és a parti humusz sáv eltávolítása.
A Domaszéki szivattyútelephez hamarosan megérkeznek az új szivattyúk, mely után elkezdődhetnek az ide kapcsolódó gépészeti munkák. Az elektromos kivitelezés munkaterületén előkészületi munkák folynak.
2021. január
Gőzerővel folytatódik „Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése – WASIDCA” elnevezésű Magyar-Szerb együttműködéssel megvalósuló projekt kivitelezése. Az elmúlt évben kitörő COVID járvány sem tudta letéríteni megkezdett útjáról a 2019. évben megindított homokháti vízpótló rendszer kiépítését. A 18,80 csatorna kilométernél kezdődő föld alá fektetett nyomócső 531 méter hosszban a tavalyi évben épült meg. Ezt követően a felszínen folytatódtak a munkálatok. Három közbenső úgynevezett esésnövelő szivattyútelep (Domaszéki, Lódri, Ivánszéki) épül jelenleg is a Domaszéki főcsatornán. Feladatuk nem más, mint a tiszai öntözővíz tovább juttatása további 4,6 km hosszon a homokhátság belső területei felé. Ezt a célt szolgálja a főcsatorna magasvezetésű csatornává történő átalakítása töltések építésével. Vízelosztó valamint vízvisszatartásra alkalmas zsilipes műtárgyak épülnek a fent jelezett szakaszon több szelvényben.
A kivitelezés befejezési határideje 2021. év április 30. A kivitelezés 80%-os készültségi szinten áll.
Árvízvédelmi gyakorlatot tartottunk mobil tömlős gát felhasználásával az ATIVIZIG-nél
frissítve: 2021.04.28; Frank Szabolcs osztályvezető
A „HUSRB/1601/11/0004 Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése - WASIDCA„ elnevezésű Magyar-Szerb együttműködéssel megvalósított kiemelt stratégiai projekt a befejezéséhez közeledik.
A határon túli szerb partnerünk a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság a projekt keretein belül egy mobil árvízvédelmi rendszer beszerzését vállalta. A 2500 méter hosszú mobil gát gyors és hatékony eszközként jelenik meg az árvízi védekezés területén mindkét ország határmenti térségében. A szakmai együttműködés szorosabbá fűzése érdekében az ATIVIZIG működési területén árvízvédelmi gyakorlatot tartottunk, ahol a „NOFLOODS” típusú tömlős mobil gát bemutatására és üzembe helyezésére került sor. A Dániában gyártott rendszer 10 méter hosszú szakaszát próbálhattuk ki a gyakorlatban a Szegedi Medencés Kikötőben. A strapabíró, szövet erősítésű, belül vízzáró polietilén anyagú cső rendkívül könnyen kezelhető, területelőkészítést nem igénylő termék. A 150-200 méteres szakaszokból összeállítható mobil gát vízzel való feltöltése és a 80 cm magas védelmi szint kialakítása csupán órákat vesz igénybe. A rendszer környezetbarát megoldást takar, hiszen szakszerű tárolás esetén akár 8-10 alkalommal felhasználható. A VIZIG részéről 15 fő kapott elméleti és operatív képzést a mobil gát összeállítása, üzemeltetése és szétszerelése tekintetében.
Lezárult a projekt
frissítve: 2021.05.06; Frank Szabolcs osztályvezető
A globális éghajlatváltozás fokozza a vízhiányos és vízben bővelkedő időszakok gyakoriságát, ami a magyar–szerb határ mindkét oldalán érezteti hatását. Jelentős mértékben lecsökkent a rendelkezésre álló víz mennyisége, melyre megoldást jelentett az Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül megvalósított projekt, amely 2021. május 31-én véget ért.

A „HUSRB/1601/11/0004 Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése - WASIDCA„ elnevezésű Magyar-Szerb együttműködéssel megvalósított kiemelt stratégiai projekt a korábbi években megkezdett homokháti vízpótló rendszer kiépítését folytatta tovább. A hazai oldalon 4,2 millió euróból megvalósuló beruházás a klímaváltozással sújtott Dél-Alföldi térség aszály elleni védelmét szolgálja. Ennek érdekében elsőként épült meg a 32 db távérzékelő állomásból álló aszály monitoring hálózat. A három megye területére kiterjedő műszerkertek léghőmérséklet és légnedvesség mérő szenzorral, talajnedvesség mérőkkel, valamint csapadékmérő műszerrel lettek felszerelve. Az adatokat napelemmel működő GPRS technológia juttatja be az országos hálózatba. Az adatok online hozzáférhetőek. Beszerzésre került ezen felül 2 db digitális ultrahangos áramlásmérő berendezés, amely nagy pontosságú vízhozammérést tesz lehetővé a szivattyútelepek nyomóvezetékein.
A projekt jelentős részét képviselő építési beruházás az első 18,8 km-es szakaszon már működőképes vízpótlási útvonal folytatásaként 2019. év nyarán indult meg. Az újabb 5,2 km hosszú nyomvonal kiépítése az 531 méter hosszú HOBAS nyomócső föld alá fektetésével kezdődött 2020-ban. Ezt követte a három közbenső esésnövelő szivattyútelep (Domaszéki, Ivánszéki, Lódri) kiépítése a Domaszéki főcsatornán. Feladatuk a tiszai öntözővíz tovább juttatása a homokhátság magasabban fekvő területei felé . Ugyanezt a célt szolgálja a főcsatorna átépítése magasvezetésű létesítménnyé a két partján húzódó töltések emelésével. Vízelosztó/vízleadó valamint vízvisszatartásra alkalmas zsilipes műtárgyak épültek a fent jelezett szakaszon több szelvényben.
A projekt teljes költségvetése 6 980 607 euró, ebből Európai Uniós hozzájárulás 5 933 516 euró volt. A határon túli partnereink Magyarkanizsa Önkormányzata illetve az Újvidéki Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság voltak. A vízminőség javítás érdekében Magyarkanizsa Önkormányzata szennyvíztisztító telepének fejlesztését valósította meg. A Tartományi Titkárság által beszerzett 2500 méter hosszú mobil gát gyors és hatékony eszközként jelenik meg az árvízi védekezés területén mindkét ország határmenti térségében.
Kapcsolódó dokumentumok:
 
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldaltartalmáért teljes mértékben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságvállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
 
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240