Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Vízpótlás és a határ-menti vízgyűjtők vízgazdálkodásának infrastrukturális fejlesztése

Water supply and water-infrastructure development in the boundary catchment areas (WASIDCA) - HUSRB/1601/11/0004
frissítve: 2018.05.30; Nagyszöllősi Nóra
A projekt teljes költségvetése: 6.980.607,96 EUR
EU finanszírozás: 5.933.516,76 EUR
Magyar Állam által nyújtott támogatás: 628.443,60 EUR
Önerő (SRB): 418.647,60 EUR
Vezető partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Szeged)
Projekt Partnerek: Magyar Kanizsa Önkormányzata (Szerbia)
Vajdasági Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkárság (Szerbia)
Projekt kezdete: 2017.06.01
Projekt vége: 2020.11.30
A projekt rövid bemutatása
A projekt célkitűzése a vízgazdálkodás javítása Magyarország vízhiánnyal egyik leginkább sújtott térségében, a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ország D-i területén. A térségben alapvető fontosságú a felszíni vízkészletre alapozott vízpótlás megteremtése, hiszen jelenleg a felszíni és felszín alatti vízforrások nem elegendőek a mezőgazdasági tevékenység és a lakosság mindennapi életével kapcsolatos egyéb tevékenység folytatására, gyakori a vízhiány. Emellett a rövid idejű, nagy mennyiségű csapadék következményeként komoly belvízi, vízelvezetési problémák is fellépnek.

A csapadékszegény időjárás esetén a projekt által érintett területekre vizet kell eljuttatni. A tervezett beavatkozás a Tisza folyó hasznosítható vízkészletére alapozva kívánja megoldani a térség felszíni vízpótlását. A kiépített infrastruktúra a vízpótlás mellett, vízvisszatartásra és vízelvezetésre is alkalmas.

A projektben előirányzott vízpótlási útvonal egy több évtizede meglévő kettősműködésű vízpótló rendszer továbbfejlesztése. A Tisza folyóból meglévő vízkivételi művön emeljük be a folyóvizet az Algyői-főcsatornába. Az ATIVIZIG korábbi EU forrásokból megépítette a Dorozsmai és a Domaszéki közbenső szivattyútelepeket, majd a 2014-2015-ös időszakban Mórahalom város Önkormányzata szintén EU forrásból megvalósította a homokháti vízpótlás nyomvonalának 17+003-18+800 km szelvényei közé eső munkaelemeit. Így a jelenleg megtervezett vízpótló nyomvonal az első 18,80 km-es szakaszán már működőképes vízpótlási útvonal folytatása.
Főbb projektelemek:
  • A vízpótlási nyomvonal 18+800-19+331 km szelvényei közötti szakaszán, a Domaszéki főcsatorna nyomvonalával párhuzamosan DN 900 HOBAS nyomócső építése.
  • A korábban megépült Domaszéki szivattyútelepen szivattyúk beépítése.
  • A Domaszéki-főcsatorna kettős működésűvé való alakítása a 19+331-20+580 km szelvények között 50 cm mélységű felújítási kotrással.
  • A vízszállítási útvonal 20+445 km szelvényében beépítésre kerül egy 1,50x1,50 m méretű keretelemes műtárgy.
  • A 20+580-23+996 km szelvények közötti szakaszon a Domaszéki főcsatorna kettős működésűvé alakítása szükséges kotrás és töltésépítés útján.
  • Az Ivánszéki (20+580 km) szivattyútelep és a Lódri (23+996 km) nyomásközpont megépítése.
  • Aszály monitoring hálózat kiépítése 32 db állomással.
  • 1 db csatorna fenntartó kotrógép és tartozékok beszerzése.
  • Környezeti állapot tanulmány készítése.
A többlet vízkészlet egyrészt a lakosok megélhetési feltételeinek javulását, másrészt a térség biodiverzitásának fokozódását, a vizes élőhelyi ökoszisztémák életfeltételeinek javulását eredményezi. A tervezett beavatkozások elsődleges célja, hogy megteremtsék a vízvezetés lehetőségét a célterület vízellátásának biztosítása érdekében. További cél, hogy a térség gazdálkodói számára kiszámíthatóbbá váljon a szabályozott vízpótlás a mezőgazdasági területeken.
A fejlesztéssel érintett települések az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén:
A tervezési terület az ATIVIZIG Algyői belvízrendszerét érinti, mely a Tisza folyó jobb partján fekszik, és nagyobb részben Csongrád megyét, kisebb részben Bács-Kiskun megyét érinti.
Csongrád megyében érintett települések: Balástya, Bordány, Csengele, Dóc, Domaszék, Forráskút, Kistelek, Ópusztaszer, Pusztamérges, Rúzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés, Zákányszék, Zsombó, valamint Szeged. Ezek közül összesen 1417 hektárnyi belterület van a belvízrendszerben.
Bács-Kiskun megyében érintett települések: Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny, Kiskunmajsa, Kömpöc, Szank, Zsana és Kiskunhalas. Ezek közül összesen 697 hektár belterület fekszik a belvízrendszerben.
Mindösszesen 28.000 fő él belterületen, 6.000 fő pedig külterületen.
Fényképek
Projektnyitó rendezvény 2017.11.30. Szeged
Workshop 2018.05.08. Szeged
Projekt értekezlet 2018.11.08 Szeged
Projektértekezlet 2020.02.27. Szeged
Kivitelezés előtt a magyar oldal_fotók
Kivitelezés alatt a Magyar oldal
Kivitelezés a Magyar oldalon
2020. január
A homokháti kistérség kiszámítható és fenntartható fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy a felszíni vízkészletek megtartásán túlmutatóan a hozzáférhető folyami vízkészletekre alapozva további hasznosítható vízkészletek kerüljenek a célterületre.
Az építési szerződés 2019.01.31-én került aláírásra. A kivitelező haladéktalanul megkezdte a kiviteli tervek elkészítését. A tervcsomagok minden egyes projektelemre elkészültek a 2019. évben, így az építési munkálatok is megkezdődtek az év végén.
Az első munkafázis a 18+800 – 23+996 km szelvények között létesítendő ún. HOBAS nyomóvezeték kiépítése, amely nyomócső a Domaszéki-főcsatorna nyomvonalát követi s a föld alatt mintegy 2,0 méteres mélységben került lefektetésre. A cső átmérője 900 mm. A cső megépítése sikeres nyomáspróbával zárult le.
2020. április
Jelenleg nyomóvezeték fektetése zajlik, az ún. vákuumkutak fúrása és a kollektor csövek telepítését folyamatosan végzi a kivitelező, amely eddig kb. 450 méteren készült el.
A nyomóvezeték végén betervezett vízszintszabályozó és csillapító akna építése előkészítés alatt van. A Domaszéki-főcsatorna rézsűjében lévő tuskók eltávolítása megkezdődött, illetve a jobb part megközelítéséhez szükséges favágások is folyamatban vannak.
A tervezett Ivánszéki szivattyútelephez a hálózatfejlesztés kiépítése is zajlik. A töltés építéséhez szükséges anyagokat folyamatosan szállítják a depóba. A főcsatorna 22+900-23+996 cskm szelvényei között elkezdődött a csatorna kotrása, és a parti humusz sáv eltávolítása.
A Domaszéki szivattyútelephez hamarosan megérkeznek az új szivattyúk, mely után elkezdődhetnek az ide kapcsolódó gépészeti munkák. Az elektromos kivitelezés munkaterületén előkészületi munkák folynak.
Kapcsolódó dokumentumok:
 
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg a Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. A weboldaltartalmáért teljes mértékben az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságvállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.
 
 
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240