Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
"Összehangolt intézkedések rendkívüli vízgazdálkodási eseményeknél - elsősorban árvíz, belvíz és aszály esetén"

„Harmonized activities related to extreme water management events – especially flood, inland inundation and drought”

CROSSWATER - HUSRB/1203/121/145
frissítve: 2014.08.11; Kiss Csongor (projektmenedzser)
Az extrém vízgazdálkodási eseményekhez kapcsolódó összehangolt intézkedések támogatása valósult meg az Európai Unió finanszírozásában. A projekt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósult meg, több mint 1,1 millió Euró összköltségből.


Vezető partner: Zavod za Izgradnju Grada Novi Sad (Public Enterprise for City Construction and Development Novi Sad) Újvidék 382.600 EUR

A projekt összköltségvetése: 1.136.330 EUR

Ebből
  • a vezető partner támogatása: 382.600 EUR
  • az ATI-VIZIG támogatása: 536.200 EUR
  • a Homokkert Kft. támogatása: 217.530. EUR
Projekt partnerek:
  1. ATI-VIZIG (Szeged)
  2. Homokkert Kistérségi Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft. (Mórahalom)
A projekt kivitelezésének várható időtartama: 2013.01.01 – 2014.06.30.


A projekt fő célja a szakmai tudás és eszközök fejlesztése az extrém vízgazdálkodási körülmények kezelésére; továbbá kiállításokon keresztül a lakosság informálása volt.

A projekt által érintett terület Magyarország dél-keleti, valamint Szerbia északi részén helyezkedik el. Magyarországon, az ATIVIZIG-et érintően Csongrád és Bács-Kiskun megye található a támogatási területen.

Tekintettel arra, hogy a vízhiánynak erősen kitett beavatkozási területről van szó, valamint környezetvédelmi szempontból a szabályozatlan urbanizáció is veszélyeket rejt magában, így a probléma komplex kezelésre a határ mindkét oldalán jelenlevő szakintézmények összefogására és együttműködésére volt szükség.


A projekt tartalma:

Az extrém vízgazdálkodási eseményekkel kapcsolatos területi érzékenység felmérése – különösen árvíz, belvíz és aszály tekintetében - történt meg. A felmérések Csongrád, Bács-Kiskun megyét és a Vajdaságot érintették. A felmérés során a terepi viszonyok, a területhasználók, az épített környezet, az ipari és mezőgazdasági létesítmények, a meglévő vízelvezető, vízvisszatartó-, vízkormányzó műtárgyak, létesítmények, a védett-, védendő természeti elemek kerültek dokumentálásra, vizsgálatra. A felmérés eredményeiből egy tanulmány készült.

A felmérés eredményeként egy térinformatikai alapon kidolgozott, web felületen keresztül működtethető érzékenységi térkép készült, mely az érdekelt célközönség számára szabad hozzáférésű. A térinformatikai rendszer kidolgozása során megvalósult a vízfolyások, csatornák, települések, ipari, mezőgazdasági létesítmények, közúthálózat, vasúthálózatot ábrázolása is. A történelmi belvizek helyeiről, a károkról és megtett intézkedésekről adatbázis készült.

A térinformatikai rendszer segítségével (domborzatmodell, távérzékelés) lehetővé válik a klímaváltozással járó extrém időjárási jelenségek (pl. hirtelen lehulló nagy csapadék) modellezése, a jelenlegi mezőgazdasági tevékenységek területi vizsgálata, természet közeli gazdálkodási módok kidolgozása, valamint a gyakran belvizes területeken történő vizes élőhelyek kialakításának vizsgálata.

A projekt során az árvíz, belvíz és aszály tekintetében, mind a magyar, mind a szerb oldalon, a mostanáig tapasztalt érzékenységi intézkedések felmérése történt meg, ezek határokon túlnyúló eredményeit is vizsgálva. Az intézkedések felmérése során tapasztaltakról kézikönyv készült (Good Practices Handbook), melynek tartalmát a civilek és az önkormányzatok is megismerhetik.

A projekt kapcsán beruházási jellegű tevékenységek is megvalósultak. A Homokkert Kft., mint projektpartner Mórahalmon egy látogatóközpont alakított ki, ahol bemutatásra kerülnek az extrém vízgazdálkodási események kezelésére szolgáló technikák, illetve képzési, továbbképzési helyszín és információs pontként is működik majd. Az ATIVIZIG kotrógépeket szerzett be, csatorna fenntartási feladatok elvégzésre a határ menti térségben. A vezető partner (ZIG NS) egy korszerűen felszerelt szivattyútelepet hozott létre.

Az együttműködés a határ menti települések vízgazdálkodási problémáinak megoldását európai szintre emeli. A probléma megoldása több mint 1 millió ember életkörülményeit befolyásolja jótékonyan, a projekt hosszú távú hatásának köszönhetően


A projekt keretében készült térképek:

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Projektnyitó rendezvény 2013.07.11

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkaértekezletek

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Záró rendezvény sajtótájékoztatója

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kapcsolódó dokumentumok:
Sajtómegjelenések:
Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben az ATI-VIZIG vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak. 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240