Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
INTERREG Közösségi Kezdeményezés
frissítve: 2010.12.17; Frank Szabolcs (PBO OV)
Az INTERREG együttműködés egy az Európai Unió négy Közösségi Kezdeményezése közül. Az INTERREG kezdeményezéseket – szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal – az Európai Bizottság javasolja a Tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket.

Az Európai Unió meghatároz egy pénzkeretet, valamint a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait, amely alapján az előre definiált határmenti és makro-térségeket alkotó EU Tagállamok (az érintett szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz (Közösségi Kezdeményezési Programok, CIP). A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a Tagállamok által programonként kinevezett közös Irányító Hatóságok felelősek...
Tovább: www.nfu.hu
Igazgatóságunk 2005. május 20-án nyújtotta be pályázati kérelmét, hogy az Interreg III/A Magyarország - Románia és Magyarország - Szerbia és Montenegró Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Vajdasági Vode-Vojvodina közvállalattal és a Kiskunsági Nemzeti Parkkal partnerségben megvalósíthassa környezetvédelmi célú projektjét a Déli határszakasz felszíni vizeinek jó környezeti állapotának megőrzéséhez szükséges akcióterv elkészítése céljából. A Támogatási Szerződés 2006. Július 13-án került aláírásra, mely közel 110.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a projekt végrehajtásához... Magyarország és Szerbia határrégiójában a jó környezeti állapotok biztosításához szükséges vízkészletek jellemző módon csak a felszín alól nyerhetők ki, hiszen a felszíni vízkészlet időszakossága nem biztosíthatja a kellő folyamatosságot. A határrégiót több évben is rendkívüli aszály érintette, melyek káros következményeinek csökkentéséhez a felszín alatti vizek is felhasználásra kerültek. A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi viszonyainak pontos feltárása meghatározó a terület további fejlődése szempontjából... A projekt fő célkitűzése: A projekt célja jól működő kommunikáció létrehozása a jelentősebb európai folyók vízgyűjtő területén tevékenykedő helyi, területi vízügyi és egyéb szakmai szervezetek között, valamint hatékony módszerek kimunkálása a sikeres információ áramlás érdekében.
A projekt főbb célcsoportjai a következők: Törvényhozó és rendeletalkotó szervek, kezelők-üzemeltetők, lakosság...
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240