Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
ÁRVÍZVÉDELMI MŰVEK FEJLESZTÉSE A MAROS FOLYÓN A HATÁR MENTI RÉGIÓBAN
HYDRODEV - HURO/1101/123/1.3.2
frissítve: 2015.06.15; Frank Szabolcs (projektmenedzser)
Vezető partner: Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Mureş
Projekt Partner: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (ATIVIZIG)
6720 Szeged, Stefánia 4. Tel.: 62/599-599, Fax: 62/599-555
Projekt teljes költségvetése: 1.443.124,82 EUR
Az elnyert támogatás összege: 1.226.656,09 EUR
ATIVIZIG költségvetése: 517.424,82 EUR (100 % -os támogatás)
  ERFA támogatás mértéke: 85 %
nemzeti társfinanszírozás mértéke magyar oldalon: 15%
nemzeti társfinanszírozás mértéke román oldalon: 12%
Projekt kezdete: 2012.10.01.
Projekt vége: 2015.06.30.
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az ATIVIZIG együttműködésben a román vezető partnerrel (Marosvásárhelyi Vízügyi Igazgatóság - ABAM) pályázatot nyújtott be a közös érdekeltségű Maros jobb parti árvízvédelmi vonal infrastrukturális fejlesztésére.

A projekt átfogó célja a Körös-Tisza-Maros közi öblözet árvízkárok elleni biztonság fokozása. 

Az alapvető probléma, amely a pályázat benyújtását indokolttá tette, hogy csapadékos időjárási viszonyok között a töltéskoronán gépkocsival nem lehetett közlekedni, ami jelentősen megnehezítette a Makói szivattyútelep árvízi viszonyok közötti üzemeltetését, illetve a mélyvezetésű műtárgy környezetében az árvízi jelenségek észlelésének időszükségletét veszélyhelyzet esetén. Az őrtelepek műszaki állapota sem biztosította a megfelelő munkakörülményeket, és fenntartásuk sem volt költséghatékony. A gátőrházak informatikai infrastruktúrája is hiányos volt, ezért az észlelt adatok és jelentések késedelemmel vagy hiányosan, nem megfelelő formában jutottak el a védelmi központba.


A projekt keretében elvégzett főbb tevékenységek:
  • üzemi út építése a 11.07. Maros jobb parti árvízvédelmi szakasz 11+875 – 13+853 tkm között, összesen 2234 fm hosszban. Az üzemi út az árvízvédelmi töltés 11.07.02. számú, Feketecsárdai gátőrjárásában, a Feketecsárdai gátőrházhoz csatlakozó kövesút rámpájától a Makói szivattyútelepig épült ki;
  • a 11.07 árvízvédelmi vonal három gátőrtelepének (Vetyehát, Feketecsárda, Nagykarika - főépületek, szertár épületek, munkáspihenők, melléképületek) infrastrukturális fejlesztése (gázellátás korszerűsítés, szennyvíz elhelyezés, fűtéskorszerűsítés) valósult meg;
  • a töltés gyeptakarójának megfelelő ápolásához szükséges 3 db töltés fenntartó eszköz (motoros kézi fűkasza) beszerzése;
  • informatikai fejlesztés kapcsán 3 db személyi számítógép és a hozzájuk tartozó szoftverek, illetve 1 db projektor és multifunkcionális nyomtató került beszerzésre.
A projekt beavatkozási területe:
Burkolatlan töltéskorona:
Ódon melléképület:
Gátőrház a felújítás előtt:
Fenntartó eszközök és informatikai fejlesztés:
A megvalósított projekt hatásai:
  • Az árvízvédelmi észlelések és beavatkozások időigénye csökken (időelőny nő!)
  • Az árvízvédelmi beavatkozások költsége csökken (védekezési költség csökken!)
  • Határon átnyúló közös árvízvédelmi intézkedés (nemzetközi együttműködés!)
További információ a projekttel kapcsolatban: Frank Szabolcs projektmenedzser (ATIVIZIG) +36 62 599 599*
Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Fotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Sajtómegjelenések:
Kapcsolódó honlapok:Jelen honlap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240