Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
A MAROS FOLYÓ ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSE A ROMÁN-MAGYAR KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ TERÜLETEKEN
DECOHR - HURO/0802/110
frissítve: 2013.03.27; Frank Szabolcs (projektmenedzser)
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az ATI-VIZIG együttműködésben román partnerével (Marosvásárhelyi Vízügyi Igazgatóság - ABAM) pályázatot nyújtott be a közös érdekeltségű Maros jobb parti árvízvédelmi vonal infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat összesen 1.579.685,25 EUR támogatást nyert, a projekt teljes költségvetése pedig 1.858.453,24 EUR. A magyar partner költségvetése 889.576,24 EUR, amely 100%-os támogatási arányt jelent. Ebből az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatási aránya 85%. A nemzeti társfinanszírozás a magyar partner esetében 15%, a román partner részére 12 %-ot biztosít a Román Kormány.
A Támogatási Szerződés aláírása megtörtént, a projekt befejezésének határideje 2012. december 31.
Együttműködő felek:
 • Vezető Partner – Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
 • Projekt Partner - Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia Apelor Mureş
Az alapvető probléma, amely a pályázat benyújtását indokolttá tette, hogy csapadékos időjárási viszonyok között a töltéskorona gépkocsival nem közlekedhető, ami jelentősen megnöveli a töltés állapotfelmérésének, az árvízi jelenségek észlelésének időszükségletét veszélyhelyzet esetén. Az őrházak műszaki állapota nem biztosítja a megfelelő munkakörülményeket, élet- és vagyonbiztonságot, továbbá fenntartásuk sem költséghatékony. Továbbá a gátőrházak informatikai infrastruktúrája is hiányos, ezért az észlelt adatok és jelentések késedelemmel vagy hiányosan, nem megfelelő formában jutnak el a védelmi központba.
A projekt átfogó célja a Körös-Tisza-Maros közi öblözet árvízkárok elleni biztonságának fokozása.


A projekt közvetlen céljai többek között:
 • Üzemi út építése a 11.07. Maros jobbparti árvízvédelmi szakasz 25+370-27+815 tkm között, összesen 2445 fm hosszban.
 • a 11.07 árvízvédelmi vonal gátőrtelepeinek infrastrukturális fejlesztése (gátőrtelepek főépületeinek, szertár épületeinek, munkáspihenőinek, melléképületeinek), gáz ellátás korszerűsítés, szennyvíz elhelyezés, fűtéskorszerűsítés, hőtechnikai felújítás öt helyszínen.
 • Töltés fenntartó eszközök beszerzése
 • Informatikai fejlesztések (személyi számítógépek és szofverek)
Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a létesítmények megépítése a környezet minél kisebb károsításával fog járni valamint üzemeltetésük is költséghatékony lesz.
Az építési és létesítési vízjogi engedélyes tervek valamint a szükséges építési engedélyek rendelkezésre állnak.
Az eredmény indikátorok az alábbiakat rögzítik:
 • Az árvízvédelmi észlelések és beavatkozások időigénye csökken (időelőny nő!)
 • Az árvízvédelmi beavatkozások költsége csökken (védekezési költség csökken!)
 • Határon átnyúló közös árvízvédelmi intézkedés (nemzetközi együttműködés!)
A projekt során megvalósítandó létesítmények az alábbiak:
 1. Üzemi út építése a 11.07. Maros jobbparti árvízvédelmi szakasz 25+370-27+815 tkm (2 445 fm) között
  Ezen belül:
  • az árvízvédelmi töltésen való biztonságos közlekedést biztosító 3,00 m szélességű szilárd útburkolat a töltéskoronán. Az út magassági vonalvezetése olyan, hogy a teljes szerkezet az előírt koronaszint felett helyezkedik el.
  • 500 méterenként kitérők épülnek,
  • keresztező rampák csomópontjai kiépülnek,
  • út tartozékok, táblák, sorompók kerülnek elhelyezésre
 2. 11.07. Maros jobbparti árvízvédelmi szakasz gátőrtelepeinek infrastrukturális fejlesztése
  1. 2.1 A meglévő gátőrtelepek ivóvíz és gáz ellátásának, szennyvíz elhelyezésének fejlesztése az alábbi helyeken:
   • helyi víztisztító berendezés telepítése (Bökényi, Dáli, Fehérházi gátőrtelepek)
   • házi szennyvíztisztító rendszer építése (Bökényi, Dáli, Fehérházi gátőrtelepek)
   • Városi hálózathoz csatlakozó közművek ki –és átépítése (Makói gátőrtelep)
   • Melegvíz ellátás korszerűsítése napkollektor felszereléssel (Apátfalvi, Bökényi, Dáli, Fehérházi, Makói őrtelepeken)
   • Fürdőszoba felújítása (Apátfalvi, Bökényi, Dáli, Fehérházi, Makói őrtelepeken)
  2. 2.2 Fűtéskorszerűsítés, hőtechnikai fejlesztések:
   • központi fűtés kiépítése (Apátfalvi, Fehérházi, Makói őrtelepek)
   • központi fűtés korszerűsítése (Bökényi, Dáli gátőrtelepek)
   • főépület külső homlokzat utólagos hőszigetelése (Apátfalvi, Bökényi, Dáli, Fehérházi, Makói őrtelepek)
   • főépület hőszigetelt üvegezésű nyílászárók beépítése (Apátfalvi, Bökényi, Dáli, Fehérházi, Makói őrtelepek)

  3. 2.3 Gátőrtelepek főépületeinek, szertár épületeinek, munkáspihenőinek, melléképületeinek az alábbiakban felsorolt épület felújítási munkái (Apátfalvi, Bökényi, Dáli, Fehérházi, Makói őrtelepek):
   • ácsszerkezetek, tetőfedések
   • nyílászárók
   • külső homlokzatok
   • belső burkolatok
   • épületbádogos szerkezetek
   • kémények
   • közmű vezetékek és szerelvények
   • épületgépészeti szerelvények
   • festés-mázolás (Összesen: 22 db épületet érint (5 db főépület, 4 db szertár, 2 db munkáspihenő, 11 db melléképület).
   • istálló épülethez kapcsolódó, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő trágyagyűjtő akna építése
   • főépület statikai megerősítése (Apátfalvi, Bökényi, Fehérházi őrtelepek)
 3. Töltésfenntartó eszközök beszerzése
  • 5 db kézi motoros fűkasza (2,2 kW)
 4. Informatikai eszközök beszerzése
  • 5 db személyi számítógép és szoftver
A projekt sikeres megvalósítása csak a román partnerrel való szoros együttműködéssel érhető el. A mai napig sikeres szakmai kapcsolattartás a határ túloldalán működő vízügyi szervezettel egy újabb, a korábbinál még magasabb szintre emelkedik, teljesítve ezzel az unió azon elvárását, amely az egységes vízgyűjtő szemlélettel jellemezhető.
Lezárult a Magyar-Román közös árvízvédelmi projekt:
Jelen weblap tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240