Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Hódtó-Kis-Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem
frissítve: 2013.08.05; Máté-Tóth Anita (projektmenedzser)
A „Hódtó – Kis -Tiszai Vízrendszer rekonstrukciója I. ütem” c. projekt megvalósításának célja volt Hódmezővásárhely és térségének - az EU Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése a célterület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója, annak kapacitásfejlesztése nélkül.

A rekonstrukciós munkák elvégzésének legfontosabb szerepe a főcsatornák és szivattyútelep eredeti vízszállító képességének helyreállítása, a keletkező vizek folyamatos levezetésének biztosítása, ezáltal a belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése volt. (A beruházással az elöntések kialakulásának kockázata kb. 20%-al csökkent.). A Györpölési szivattyútelep rekonstrukciójával a térség árvízi biztonsága is megnőtt. Új monitoring állomás épült a Hódtó-Kis-Tiszai csatornán érkező vizek mennyiségi és minőségi vizsgálatára.


Új Széchenyi Terv
A projekt keretében elvégzett rekonstrukciós munkák:
 1. Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna rekonstrukciója
 2. Nagyfa-Hódtói-összekötőcsatorna rekonstrukciója
 3. Györpölési előtéri csatorna rekonstrukciója
 4. Györpölési szivattyútelep rekonstrukciója
 5. Monitoring állomás építése a Hódtó-Kis-Tiszai-csatorna batidai vízmércéjénél
A főcsatornákon jellemzően főként cserjeirtás, favágás, gaztalanítás, vízinövényzet eltávolítása és egyoldali mederkotrású kotrási munkálatok folytak.
A Hódtó-Kis-Tiszai csatornából átlagosan 3,5-4,0 m3 közötti iszapmennyiséget termeltek ki méterenként, összesen 65.032 m3 került eltávolításra. A főcsatornán található 11 db közlekedést biztosító műtárgy elő- és utófenék rekonstrukciója is megtörtént. A Hódtó-Kis-Tiszai csatornán az újonnan épült Batidai vízhozammérő és vízminőség vizsgáló állomásról az adatok már folyamatosan az Igazgatóság központjába érkeznek.
A Nagyfa-Hódtó összekötő csatorna mederében a műtárgyak környezetében, illetve a becsatlakozó csatornák torkolatánál igen jelentős volt a feliszapolódás, itt a kitermelt mederanyag összesen 5.680 m3. A főcsatornán található 13 db közlekedést biztosító műtárgy elő- és utófenék rekonstrukcióját, valamint a Kovázdi és a Ritkahídi zsilip műtárgyak környezetét is rendezte a kivitelező.
A Györpölési előtéri csatornából átlagosan 10 m3 iszapmennyiséget termeltek ki méterenként, mely a szélsőségesen elfajult mederszakaszokon a 29 m3/fm-t (folyómétert) is elérte. Összesen 6.140 m3 mederanyagot távolítottak el.

Az ATI-VIZIG működési területén a legnagyobb igénybevételnek kitett szivattyútelep a Györpölési szivattyútelep, melyet az állandó használat és a tisztított szennyvíz által okozott korrózió jelentősen megrongált. Ezért volt szükséges a szivattyútelep 2. gépegységének 1,0 m3/s rekonstrukciója a főszivattyúk, tolózárak és szerelvények cseréjével, a szivattyútelep régi, elavult elektromos rendszerének és kapcsolószekrényének jó üzembiztonságot jelentő szükséges mértékig való felújítása, valamint az elsőrendű árvízvédelmi töltést keresztező NA 700-as nyomóvezeték átépítése NA 800-ra.

A kivitelező Békés Drén Kft. előteljesített, a kivitelezési munkát a szerződött 2013. március 30. helyett korábban 2012. december 31-ig elvégezte.

A rekonstrukciót követően a tulajdonviszonyok változatlanok, a létesítmények kezelője továbbra is az ATI-VIZIG. Ily módon fenntartása és üzemeltetése is a projektgazda feladata. 


A projekt megvalósításával mentesített települések:
 • közvetlenül: Hódmezővásárhely
 • közvetetten: Földeák, Óföldeák, Maroslele, Székkutas és Makó települések.
A projekt kivitelezésének ideje: 2012. március 19 – 2012. december 31.
Kedvezményezett: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Támogatás összege: 671.738.071 Ft
(Az Európai Unió és a Magyar Állam által)
A támogatás intenzitása: 100 %
Kapcsolódó dokumentumok:
Információs kiadványok:
Sajtómegjelenések:Fotódokumentáció:

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés után:
Záró rendezvény:


Tájékoztatás a szerződések teljesítéséről:
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia 4.), mint Ajánlatkérő a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontja alapján a DAOP-5.2.1/B-09-2010-0009 számú projekt szerződéseinek teljesítéséről az alábbi adatokat szolgáltatjuk:

1. A közbeszerzés tárgya:
Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem - tervezési szolgáltatás

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2011. április 08. KÉ-10469/2011 számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Pleso & Pleso Mérnöki Szolgáltató Kft. (6727 Szeged, Irányi János utca 1.)

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2011. augusztus 28.

z ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012. szeptember 20.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 11.850.000,- Ft


2. A közbeszerzés tárgya:
 • Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem - kivitelezés
 • I. Hódtó - Kis-tiszai csatorna rekonstrukciója,
 • II. Nagyfa - Hódtó összeköto-csatorna rekonstrukciója,
 • III. Györpölési elotéri csatorna rekonstrukciója,
 • IV. Györpölési szivattyútelep rekonstrukciója,
 • V. Monitoring állomás a Hódtó - Kis-tiszai csatorna Batidai vízmércéjénél
Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Kbt. II. rész szerinti közösségi, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2012. január 9. (KÉ 33864/2011) számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés Petőfi utca 20.)

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2012. december 31.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. március 01.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 479.990.000,- Ft


3. A közbeszerzés tárgya:
Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem – műszaki ellenőrzés

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Kbt. III. rész szerinti nemzeti, nyílt eljárás ajánlattételi felhívása a Közbeszerzési Értesítő 2011. november 30. (KÉ 29933/2011) számon jelent meg.

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Kft. 1036 Budapest, Galagonya utca 5.

Nettó ajánlati ár (HUF): 4.800.000,- Ft

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. március 04.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. április 18.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 4.800.000,- Ft


4. A közbeszerzés tárgya:
Hódtó-Kis-Tiszai vízrendszer rekonstrukciója I. ütem - nyilvánosság

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre:
Kbt. III. rész szerinti 2011. december 30-án közvetlen megküldött ajánlattételi felhívással induló egyszerű eljárás (Kbt. 251. § (2) bekezdés)

A szerződő felek megnevezése:
Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ATIKÖVIZIG) (2012. január 1-től Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, székhely: 6720 Szeged, Stefánia 4.) és Dokfilm Kft. 6726 Szeged, Vedres utca 3/A. IV.12.

A teljesítés szerződésszerű volt-e: Igen

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja: 2013. május 30.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2013. június 07.

A kifizetett ellenszolgáltatás összege: nettó 2.345.000,- Ft


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240