Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP)
frissítve: 2012.06.21; Frank Szabolcs (PBO OV)
A dél-alföldi régió fejlesztési stratégiája az Európai Unió közösségi céljaival és a nemzeti fejlesztési célokkal összhangban került megfogalmazásra. Figyelembe véve a helyzetelemzésben feltárt problémákat, területi különbségeket és sajátosságokat, a Dél-alföldi Operatív Program jövőképe, hogy a régió váljon a „tudás és egészség régiójává” az Európai Unió átlagához ütemesen felzárkózó Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a Dél-alföldi Régió átfogó célja a fenntartható növekedés biztosítása, a foglalkoztatás bővítése, valamint a területi különbségek kiegyenlítése... A konstrukció célja a Maty-Fehértói belvízrendszer fejlesztése a környező területek belvízi biztonságának biztosítása érdekében, mely jelentős környezeti problémát érint.
A projekt hozzájárul a Dél-Alföldi Operatív Program regionális jelentőségű vízvédelmi intézkedéseihez, átfogó célja az EU Víz Keretirányelvével összhangban a belvízi biztonság növelése, a régió vízkárérzékeny területeinek csökkentése a célterület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója, kapacitásfejlesztése által... Jelen pályázat keretében az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tápéi belvízöblözet korszerűsítése I. ütem, a Tápéi szivattyútelep rekonstrukcióját tűzte ki céljául.
A rekonstrukciós munka elsődleges célja a szivattyútelep vízszállító képességének növelése, a keletkező vizek folyamatos átemelésének biztosítása, ezáltal a csapadék és belvizek levonulási idejének és a belvízi kockázatok csökkentése... A projekt során a főcsatorna Szentes város feletti a – 27+827-30+557 km szelvények közötti legszennyezettebb szakaszának teljes mederkotrása; Szentes és Szegvár között, a 12+347-19+097 km szelvények közötti szakaszának részleges mederkotrása történik meg...

A vízhiány következtében a területen megindult a kiemelkedő értékű természeti és épített környezeti elemek degradációja, a károsodás érinti a Mórahalom közelében elterülő 125 hektáros Nagyszéksós-tót is.
A problémák megoldására az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság komplex fejlesztési tervet dolgozott ki, a megvalósítást az ÚMFT regionális pályázati forrásai segítették.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program forrásaira a „Komplex vízvisszatartási akcióprogram a Nagyszéksós-tó vízrendszerében” című projekt megvalósítására. A Hódtó – Kis -Tiszai vízrendszer rekonstrukciójának I. ütemének célja Hódmezővásárhely és térségének - az EU Víz Keretirányelvével összhangban - belvízi biztonságának növelése, a régió vízkár-érzékeny területeinek csökkentése a célterület vízkormányzó rendszerének rekonstrukciója, annak kapacitásfejlesztése nélkül... Magyarország és ezen belül a Homokhátság térségét kiemelten sújtják a vízbő és a vízhiányos időszakok és ezek káros következményei. Az éghajlatváltozással foglalkozó kutatások és a témában megtartott szakmai fórumok állítják, hogy a szélsőséges vízháztartási helyzetek gyakorisága növekszik, ezért a belvízveszélyes területeken a belvizek gyakoribbá válnak, ugyanakkor az aszályos területeken az aszályok gyakorisága mellett azok erősségének és tartósságának fokozódására kell számítani...
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240