Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 62 599 599*
RSS  
 
Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása

DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007
frissítve: 2013.12.05; Fiala Károly (projektmenedzser)
Magyarország és ezen belül a Homokhátság térségét kiemelten sújtják a vízbő és a vízhiányos időszakok és ezek káros következményei. Az éghajlatváltozással foglalkozó kutatások és a témában megtartott szakmai fórumok állítják, hogy a szélsőséges vízháztartási helyzetek gyakorisága növekszik, ezért a belvízveszélyes területeken a belvizek gyakoribbá válnak, ugyanakkor az aszályos területeken az aszályok gyakorisága mellett azok erősségének és tartósságának fokozódására kell számítani.

Új Széchenyi Terv
Ennek a komplex vízgazdálkodási problémának a megoldása, kezelése érdekében az eddigi gyakorlatokat szükséges átgondolni, az eddigi „belvízi”, illetve „aszálycsökkentési” beavatkozásokat az új eredményekkel és az új igényekkel összehangolni. Az ilyen területek esetében a komplex eszközrendszer alkalmazása az elvárás a hazai és a nemzetközi szakmai elvek szerint.

A tervezési terület tekintetében a belvízi elvezetéssel kapcsolatos intézkedések szervesen kapcsolódnak össze az aszály-kezelési intézkedésekkel.

Az projekt által közvetlenül érintett térség a szegedi kistérség, ezen belül Szeged-Kiskundorozsma, Domaszék és Szatymaz települések, melyek összlakossága: 20.500 fő.

A projekt a 37. számú Algyői belvízrendszer belvízelvezető főművét érintik.

Az Algyői belvízrendszer területe 937,4 km2, fő vízfolyása a kettős működésű Algyői-főcsatorna, melynek elsőrendű feladata a kapcsolódó nyolc öblözet vízgyűjtő területén keletkező és összegyülekező vizek befogadása és elvezetése, valamint öntözővíz és halastavakat kiszolgáló vízpótlás biztosítása. A főcsatorna befogadója a 7,8 m3/s teljesítményű Algyői szivattyútelepen keresztül a Tisza folyó. A projekt közvetlen hatásterülete a (vízgyűjtőterület) a 39/4 sz. Matyér-Subasai öblözet és a 37/3 sz. Fehértó-Majsai öblözet, melyek összterülete 417,1 km2.

Az öblözetekhez Szatymaz (4300 fő), Domaszék (4800 fő), Szeged-Kiskundorozsma (11400 fő) belterületei tartoznak. A hatásterületen a közvetve érintett csatornák teljes hossza 72 012 fm.

A 11.01. sz. Algyő-Tápé-Gyála-Köröséri belvízvédelmi szakaszon 1966-2010. közötti időszakban az alábbi jelentősebb elöntések alakultak ki:
Elöntés éveElöntés mértéke [ha]
196623 900
197012 600
19714700
19744050
197523 200
199912 000
200011 700
20055900
20065050
201012 000
Az 1999., 2000., 2001. 2010. évi belvízvédekezések alkalmával a területen jelentős belvízi elöntések keletkeztek. A főcsatornákon 90-100%-os teltségek alakultak ki. A fenntartási munkák hiánya miatt a vízszállító képesség csökkent, az elöntési kockázatok jelentősen nőttek.

A projekt elsődleges célja a térség belvízi biztonságának előírt szintre történő helyreállítása, fejlesztése, továbbá a regionális jellegű vízelvezetési hálózat fejlesztése, a vízkárelhárítás biztonságának növelése és a „jó ökológiai potenciál” elérése, amely a hatékony vízgazdálkodás alapja, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

A projekt megvalósulásával a belvízi elöntés kockázata kb. 30%-al csökken, és lehetővé válik a tervezett települési/városi fejlesztések megvalósítása. A fejlesztés következtében a közvetlenül érintett településrészek csapadékvíz elvezetése javul, a megfelelő szivattyúkapacitás kiépítésével a keletkezett belvíz biztonságosan és rövid időn belül levezethető.

A projekt vízpótlást megvalósító elemei fogják megteremteni a térségben jelenleg tapasztalt rendkívüli vízhiány mérsékléséhez szükséges vízmennyiséget. A vízpótlási elemek segítségével a jelenlegi vízhálózat funkcionális és üzemrendi módosításával az aszályos időszakokban lehetőség nyílik a természeti környezeti elemek vízigényének kielégítésére.


Projekt célok:
 1. Külterületen lévő belvízelvezető főművi csatornák, műtárgyak, átemelőtelepek felújítása, korszerűsítése.
 2. Belvízzel való gazdálkodás fejlesztése (térségi vízvisszatartás, vízpótlás, vízátvezetés, meder rehabilitáció, medertározás, zsilip felújítása, mederkotrás, partrehabilitáció, vízvisszatartó, vízkormányzó műtárgyak építése, területrendezés, vízleadó útvonal kiépítése, vízszintszabályozó és vízkormányzó műtárgyak építése, üzemeltetési infrastruktúra fejlesztése).
Számszerűsíthető eredmények:
 1. Felújítandó csatornák hossza: 5720 fm
 2. A projekt keretében belvízkároktól megvédett lakosság: 20 500 fő
 3. A projekt keretében belvízkároktól megvédett terület nagysága: 600 ha
 4. Belvízkároktól megvédett települések száma: 3 db
Tevékenységek:
 1. Algyői-főcsatorna meder és partrendezése (11 + 230-16 + 950 cskm szelvények között)
 2. Vízkormányzó műtárgy építése a meglévő Dorozsmai átemelő telepnél
 3. Domaszéki 2. sz. átemelő építése. A szivattyútelep kapacitása: 1,5 m3/s.
  A tervezett szivattyútelep az alábbi előnyökkel rendelkezik:
  • energiatakarékos
  • automata üzemű
  • fenntartása költségtakarékos
  • fel- és levonulási költséget nem igényel
  • téli időszakban is üzemeltethető
A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31.
A támogatás összege: 674.882.421 Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %

A megvalósításba bevonandó szervezetek:
 • A projekt megvalósítását az ATI-VIZIG koordinálja, aki képes integrálni azokat a partnereket, amelyek a fejlesztés eddigi kidolgozásában is részt vettek.
A projekt megvalósításával a fejlesztési területeken keletkező többlet csapadékvizek elvezetése megoldottá válik. Ehhez szükséges az Algyői főcsatorna 11+224–16+950 szelvényei közötti korszerűsítése. Az új 1,5 m3/s kapacitású Domaszéki szivattyútelep, illetve a Dorozsmai átemelőnél létesítendő vízkormányzó zárószerkezet megépítése esetén lehetőség nyílik az esetleges nagy csapadékok idején keletkező vizek elvezetésére. Ezen kívül igen fontos tényező, hogy az így magvalósításra kerülő projektelemek segítségével szintén lehetőség nyílik a térségben jelentkező vízhiány pótlására is.

A projekt eredményeként létrehozott, felújított művek üzemeltetését, karbantartását az Igazgatóság végzi a fenntartási időszak végéig.


A projekt tevékenységeinek ütemezése:
Ssz Tevékenység megnevezése Kezdés Befejezés
1.Projekt előkészítés2008.4.negyedév2012.4.negyedév
2.Ingatlan és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése2011.2.negyedév2011.2.negyedév
3.Projektmenedzsment2010. 3.negyedév2013.4.negyedév
5.Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) munkálatok2012.4.negyedév2013.4.negyedév
6.A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei2012. 2.negyedév2013.4.negyedév
7.A projekt megvalósításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások2011.1.negyedév2013.4.negyedév
Elkészült az „Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása” című, a Dél-Alföldi Operatív Program keretében megvalósuló projekt kivitelezése:
 • Az Algyői főcsatornán a mederrendezési, mederburkolási és töltésépítési munkák 100%-ban elkészültek.
 • A Domaszéki szivattyútelepen a gépészeti, elektromos, mederburkolási, területrendezési munkák 100 %-os készültségűek.
 • A Dorozsmai tiltós vízszintszabályozós műtárgy gépészeti, elektromos, mederburkolási és területrendezési munkái 100 %-ban megvalósultak.
A műszaki átadás-átvételi eljárás 2013.10.25-31. között lezajlott.


A projektgazda az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban ATI-VIZIG) 1953-ban alakult és jelenleg is központi költségvetési szervezetként működik. Az ATI-VIZIG a belügyminiszter irányítása alatt működő területi államigazgatási szerv, önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv. A jelen pályázat részét képező fejlesztések lebonyolításával és a hozzájuk tartozó tevékenységek lebonyolításával, és a fenn említett megállapodás következtében a létrejövő eredmény 10 éves fenntartásával, üzemeltetésével is a projektgazda fog foglalkozni.
A projekt címeAlgyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása
Projektgazda neveAlsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Projektgazda székhelye6720 Szeged, Stefánia 4.
A projektgazda jogosultsága az ÁFA visszaigényléséreA Pályázó alanya az áfának, de a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan áfa levonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
Közreműködő szervezet:
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3. Tel.: +36 62 561 939,
E-mail: ugyfelszolgalat@darfu.hu, web: www.darfu.huNemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési ÜgynökségFotódokumentáció

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Munkakezdés előtt

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Előrehaladást bemutató projekt esemény 2013. 10.11.

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Kivitelezés után

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

Projektzáró esemény

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.

   
A projekt hivatalos honlapja: www.ativizig-algyo.hu
 
  Országos Vízügyi Főigazgatóság
Ügyfélszolgálat: +36 80 204 240